Categorie | Zorginnovatie

Philips en LUMC tekenen onderzoeksovereenkomst gericht op gezond en actief leven van ouderen met behulp van wearables

Philips en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben vandaag bekendgemaakt gezamenlijk te gaan onderzoeken  hoe ouderen op een zinvolle manier ondersteund kunnen worden bij het ouder worden door middel van wearables. Ze hebben daarvoor een nieuwe meerjarig onderzoeksovereenkomst gesloten.

Nu al wordt meer dan 70% van de wereldwijde totale zorgbegroting besteed aan de behandeling van chronische ziekten.  Leefstijlfactoren, zoals ongezonde voeding, stress, slaappatronen en lichaamsbeweging, spelen een sleutelrol in het ontstaan van chronische ziekten als diabetes, hartfalen en hoge bloeddruk.

Philips en het LUMC zullen tijdens hun onderzoeken mannen en vrouwen vanaf 50 jaar uitrusten met draagbare sensoren, zoals slimme pleisters, kleding met ingewoven sensoren en smart watches. Door hen daarna te volgen en de informatie uit de draagbare sensoren te verzamelen en te vergelijken met hun feitelijke gezondheidstoestand moeten belangrijke nieuwe data-gedreven inzichten worden verkregen in het verband tussen leefstijl en gezondheid bij deze doelgroep.

“Met de verzamelde gegevens kunnen we naar nieuwe manieren gaan kijken om programma’s voor leefstijlverandering te personaliseren en effectiever te maken. Zo kunnen mensen in risicogroepen gerichter worden gestimuleerd om via bewuste keuzes hun leven zodanig te aan te passen dat ze ook gezond blijven, of om de therapietrouw te verbeteren bij mensen die al ziek zijn. Dat kan zorgen voor een vermindering van het aantal ziekenhuisopnames vanwege chronische ziektes”, aldus dr. Simon Mooijaart, internist-geriater bij het LUMC. “Als mensen eenmaal een chronische ziekte of functiebeperking hebben, kan de zorg bovendien worden afgestemd op hun specifieke behoeften door innovatieve sensoren te gebruiken om deze leefstijlfactoren zorgvuldig te monitoren. Het uiteindelijke resultaat is dat de kwaliteit van leven voor ouderen wordt verbeterd.”

“Het verband tussen persoonlijke leefstijl en gezondheid vormt de sleutel tot de omslag van een reactieve naar een preventieve zorgbenadering, waarbij we mensen de regie over hun eigen gezondheid geven, zowel voordat ze een chronische aandoening krijgen als nadat een diagnose is gesteld”, zegt Henk Valk, General Manager van Philips Healthcare Benelux. “De snelste, meest effectieve manier om dergelijke oplossingen te ontwikkelen is samenwerking met partners als het LUMC, waarbij hun klinische inzichten en competenties onze eigen vaardigheden prachtig aanvullen.”

Er komen steeds meer nieuwe draagbare sensortechnologieën beschikbaar, zoals pleisters met sensoren (‘health patches’) en slimme horloges en textielsoorten, die een belangrijke rol kunnen spelen bij het bevorderen van therapietrouw en een gezonde leefstijl. De huidige uitdaging ligt erin om de vele gegevens die deze nieuwe oplossingen genereren, te vertalen naar informatie die gericht kan helpen bij het voorkomen en behandelen van ziekten. Daarmee kunnen wetenschappelijk onderbouwde en klinisch gevalideerde oplossingen worden ontwikkeld om de resultaten van programma’s voor leefstijlverandering en medische behandelingen te verbeteren.

De klinische onderzoeken die in het kader van de samenwerking tussen Philips en het LUMC zullen worden uitgevoerd, zullen belangrijke gegevens opleveren voor de ontwikkeling van algoritmen waarmee psychologische en gedragsparameters zoals activiteit, slaap, lichaamsbeweging en stilzitten kunnen worden geëvalueerd. De partners gaan ook samenwerken aan algoritmen die deze informatie omzetten in inzichten over de mate waarin gebruikers zich aan hun behandelplan houden en hun persoonlijke doelen realiseren. Een laatste aandachtsgebied betreft de ontwikkeling van analyseoplossingen voor het voorspellen van parameters zoals bloedmetabolieten, bloeddruk, bloedsuikerspiegels en de conditie van hart en longen. Zo zou de gezondheidstoestand kunnen worden bijgehouden van mensen die een programma voor leefstijlverandering volgenen kan deze kennis worden ingebracht in de patiëntenzorg bij het identificeren van ouderen die bijvoorbeeld door een inactieve leefstijl grotere risico’s lopen op complicaties van ziekten en behandelingen.

Hoewel de onderzoeken in eerste instantie gericht zullen zijn op ouderen, kunnen de uitkomsten de basis leggen voor nieuwe oplossingen en diensten voor alle leeftijdsgroepen.

Deze nieuwe samenwerking vormt een aanvulling op de bestaande succesvolle relatie tussen de beide partners. Philips en het LUMC werken bijvoorbeeld al samen aan uitgebreide programma’s waarin neurologische beeldvorming wordt ingezet bij onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.

 

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter