Categorie | Experts

Quantified Self en demanding informed patient: trends die de gezondheidssector in toenemende mate digitaler maken

De digitalisering wordt in de gezondheidszorg steeds belangrijker. Lees over de drie trends, die in 2017 de gezondheidszorg zullen beïnvloeden.

1. De globalisering van geneesmiddelen resp. medische diensten
In tijden van digitalisering zijn medische diensten niet meer beperkt tot alleen lokale ziekenhuizen en artsen. Steeds vaker komen aanbieders voor, die onafhankelijk van ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen werken. Zo kunnen bijv. röntgenfoto’s, computertomografieën (CT) of magnetic resonance imaging-scans (MRI-scans) ook door autonome instellingen vervaardigd en de opstelling van de diagnose afgegeven worden: diensten, die een diagnose ook op internationaal niveau mogelijk maken.

Private apps, websites enz. maar ook in toenemende mate officiële overheidsdiensten staan de communicatie via telefoon of internet met het overeenkomstige vakpersoneel toe (meestal tegen betaling). Omdat overeenkomstige regelgeving ontbreekt, worden alleen “adviesdiensten” aangeboden, maar de weg naar diagnostiek ligt open.

2. De wereld van “Quantified Self”
Miljoenen gebruikers wereldwijd tellen met fitnessarmbanden, smartphones of smartwatches hun stappen, berekenen het calorieverbruik en bewaken hun slaapritme. Verschillende aanbieders hebben een groot aanbod aan fitnesstrackers, apps en wearables op de markt gebracht, met als doel een uitgebreid beeld te leveren van persoonlijke gezondheidstoestand en prestatieniveau. Deze techniek is nog lang niet volledig ontwikkeld, maar desondanks zijn exactere meetsystemen en nieuwe zakelijke modellen al op komst. In 2017 worden “intelligentere” oplossingen verwacht door het verbinden van deze tools met het klassiek gereguleerde gezondheidswezen.

Nu al bieden particuliere spelers hun verzamelde gegevens geanonimiseerd aan gezondheidsinstellingen aan, om trends te analyseren.

Het gebruik ook door het gevestigde medische systeem heeft echter als voorwaarde, dat deze producten en de software ervan aan een bepaalde norm (certificeringen) moeten voldoen, zodat de gegevens conform gebruikelijke medische richtlijnen gemeten, geregistreerd en geanalyseerd kunnen worden.

3. Demanding informed patient

Nu al is de “geïnformeerde” patiënt steeds veeleisender bij gezondheidszorginstellingen zoals ziekenhuizen of artsen. Dat betekent enerzijds, dat steeds meer patiënten voor het bezoek antwoorden van het internet halen. De diagnose van dr. Google leidt vaak tot een vertekend ziektebeeld maar vooral tot vervalste waarneming van symptomen. Daardoor kan de diagnose van de artsen beïnvloed en dure onderzoeken uitgelokt worden.

Anderzijds betekent deze veeleisende houding ook, dat vaak al voor het bezoek aan arts of ziekenhuis diens betreffende website, aangeboden diensten alsmede beoordelingen gecontroleerd worden. Daarmee staan gezondheidsinstellingen opeens in de spotlight en worden beoordeeld als een consumptieproduct.

Via social media-kanalen worden ervaringen en aandoeningen besproken en dat zorgt enerzijds voor verlichting in de omgang met de ziekte, maar anderzijds worden ongecontroleerde adviezen en subjectieve indrukken gegeven.

In de toekomst zal hier een professionalisering van medische informatie plaatsvinden, die als particulier zakelijk model opduikt of als lange arm van bestaande instellingen van ons gezondheidssysteem.

Auteur dr. Adolf Sonnleitner is chirurg en IT-specialist en is bij Mindbreeze verantwoordelijk voor het gebied Gezondheidszorg.

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter