Categorie | Zorginnovatie

Snelle signalering van potentiële gezondheidsrisico’s

Sociale media kunnen waardevolle informatie opleveren voor het toezicht op de gezondheidszorg door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vooral het snel signaleren van mogelijke risico’s lijkt een nuttige aanvulling op het bestaande instrumentarium van IGZ. Dit concluderen onderzoekers van het Radboudumc in een vandaag gepubliceerd rapport.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Voor uitoefening van het toezicht heeft IGZ diverse instrumenten tot haar beschikking. Onderzoekers van het Radboudumc gingen na of informatie van sociale media zoals Twitter, Facebook en ZorgkaartNederland daar een waardevolle toevoeging op kan zijn.

Aanvullend onderzoek
De onderzoekers zagen zowel in de onderzoeksliteratuur als in eigen case studies dat sociale media een bruikbare bron kunnen zijn voor tijdige signalering van mogelijke risico’s in de zorg. Onderzoeker Tom van de Belt: “Onze case studies maken duidelijk dat deze informatie bruikbaar is als bij het verzamelen van de informatie de juiste zoekstrategieën en selecties worden gebruikt. Op dit moment bevat de waarderingssite ZorgkaartNederland de meest relevante informatie.”

Verder zagen de onderzoekers dat ongeveer de helft van de geselecteerde mededelingen en waarderingen van toegevoegde waarde zijn voor de IGZ. In bijna tien procent van de gevallen wilden de inspecteurs naar aanleiding van de informatie op ZorgkaartNederland aanvullend onderzoek.

Slimme zoekstrategie
Voor dit onderzoek selecteerde de IGZ vier onderwerpen in de intramurale ouderenzorg die voor haar toezicht van groot belang zijn: hygiëne, deskundigheid, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking. Van de Belt ontwikkelde samen met experts van de IGZ slimme zoekstrategieën voor ieder onderwerp, waarmee ZorgkaartNederland werd doorzocht. Nadat de onderzoekers niet relevante berichten uit de eerste oogst hadden verwijderd, beoordeelden ervaren inspecteurs de bruikbaarheid van de overgebleven berichten. Van deze berichten over hygiëne, deskundigheid, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking was respectievelijk 88, 47, 76 en 100 procent van toegevoegde waarde voor het toezicht van IGZ op de zorg.

Uitbreiding
Van de Belt pleit voor verder onderzoek om te zien of ZorgkaartNederland ook in andere sectoren zoveel bruikbare informatie voor het toezicht oplevert. “Daarnaast willen we bekijken in hoeverre we uit andere bronnen, zoals fora voor patiënten en hun naasten, ook zinvolle informatie kunnen destilleren”.

Bron: Radboudumc (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter