Categorie | eHealth

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. gaat samenwerking aan met Minddistrict

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. is een samenwerking aangegaan met Minddistrict. SMO Breda e.o. biedt hulp aan dak- en thuisloze mensen met langdurende of acute problemen door het bieden van onder andere woon – en crisisopvang, begeleiding en activering. De instelling wil door de inzet van ehealth begeleiding meer op maat van de cliënt aanbieden. SMO Breda is de eerste instelling voor maatschappelijke opvang die met het ehealthplatform van Minddistrict aan de slag gaat.

Volgens Maria de Cock, staffunctionaris resultaatsturing, biedt ehealth de mogelijkheid om cliënten meer op maat en in hun eigen omgeving te begeleiden. ‘De inzet van online hulpmiddelen biedt de mogelijkheid om begeleiding flexibel aan te bieden, juist op het moment dat een cliënt daar behoefte aan heeft in plaats van op het moment dat onze agenda dit toelaat,’ zegt De Cock. De cliënt krijgt tegelijkertijd veel meer regie over het eigen zorgtraject.

De afgelopen maanden werkte SMO Breda al in een pilot met het ehealthplatform van Minddistrict. Tijdens de pilot werden mooie resultaten geboekt. Cliënten gaven aan het erg prettig te vinden om aan opdrachten te werken op het moment dat het hun uitkwam. Ook bleek dat het voor een aantal cliënten drempelverlagend werkte om problemen en moeilijkheden van zich af te schrijven in plaats van in een face-to-facegesprek te moeten vertellen. Een medewerker die aan de pilot meedeed
vertelde verrast: ‘ik ken mijn cliënt al 3 jaar, maar nu lees ik dingen over hem die ik helemaal niet wist en die wel heel waardevol zijn voor zijn herstel’.

‘We willen het komende jaar onderzoeken hoe de inzet van online hulp aansluit bij onze doelgroep,’ vertelt Maria de Cock. ‘We maken daarbij geen onderscheid tussen bijvoorbeeld ambulante cliënten en cliënten in onze woonvoorzieningen.’ SMO Breda begint met de inzet van een select aantal online modules die dicht bij de belevingswereld van de cliënten liggen. ‘De modules worden afwisselend ingezet als aanvulling op de face-to-facecontacten met cliënten.’

SMO Breda heeft een ambitieuze toekomstvisie. De organisatie denkt onder meer na over de ontwikkeling van specifieke online modules voor cliënten. Ook wordt gewerkt aan plannen voor het faciliteren van verdere online ondersteuning voor mensen in de maatschappelijke opvang. De Cock weet niet in hoeverre collega-organisaties al bezig zijn met de implementatie van ehealth. ‘Idealiter ontwikkelen we dit samen met collega-organisaties,’ zegt ze. Maar dat betekent niet dat SMO Breda e.o. geen actie onderneemt. ’ Wij zien veel mogelijkheden in de toepassing van ehealth voor onze cliënten. We gaan daar zeker mee verder. Ik ben ervan overtuigd dat andere organisaties op den duur zullen volgen’.

Bron: Minddistrict (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter