Tag Archief | "rapport"

Internet achterhaalt dokter als informatiebron

Begin dit jaar is Philips gestart met een groot onderzoek in 23 landen, met als doel het verbeteren van de gezondheid en welzijn van mensen. Op 21 juli zijn de eerste resultaten bekend gemaakt. Nederland krijgt in het rapport een 59% in de Philips Index. Een quote uit de samenvatting gerelateerd aan digitale zorg: “Hoewel […]

Lees meer

Geplaatst in InternetReacties (0)

SNOMED CT in het preoperatieve proces

Aanvullend op het onderzoek ‘De waarde van SNOMED CT in het preoperatieve proces’, is een samenvattend artikel verschenen. Hierin leest u welke toegevoegde waarde de invoering van het terminologiestel biedt om het preoperatief proces veiliger te maken. In het rapport staat de gebruikte methode voor het mappen van SNOMED CT beschreven. Daarnaast wordt inzicht gegeven over […]

Lees meer

Geplaatst in SoftwareReacties (0)

e-Overdracht in de care

Om te komen tot een betere overdracht in de zorg zijn Actiz, Nictiz en V&VN in januari 2010 het project  e-Overdracht in de care gestart. Het project is gestart met een ‘quick scan’ van de huidige zorginhoudelijke informatie-uitwisseling tijdens de overdracht. In de zomer van 2010 is het rapport opgeleverd over digitale overdracht in de […]

Lees meer

Geplaatst in PublicatiesReacties (0)

Regionale samenwerkingsorganisaties voor zorg en ICT

SAMENVATTING De inventarisatie van „Regionale samenwerkingsorganisaties voor zorg en ICT‟ biedt een overzicht van structuren, diensten en werkwijzen van deze organisaties. Het betreft organisaties die actief zijn in zorginnovatie door het gebruik van elektronische informatie-uitwisseling. We laten zien welke organisatie waar actief is in Nederland. De inventarisatie is niet uitputtend. Er zijn meer organisaties actief […]

Lees meer

Geplaatst in PublicatiesReacties (0)

e-Health monitor 2010 volumes

In dit rapport wordt een high-level overzicht gegeven van de belangrijkste vormen van elektronische communicatie van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders in Nederland. Waar mogelijk worden ook kengetallen gegeven om de volumina, de aantallen participerende instellingen en de aantallen betrok-ken patiënten te kenschetsen. Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen van die elektronische diensten op […]

Lees meer

Geplaatst in PublicatiesReacties (0)

RVZ: Gezondheid 2.0 verandert de zorg ingrijpend

Door gebruik te maken van internet komen veel verbeteringen in de zorg “spontaan” dichterbij. Transparantie over diagnoses, behandelmogelijkheden en kosten, maar ook een gelijkwaardiger verhouding tussen professional en patiënt. Met de presentatie van het advies Gezondheid 2.0 roept de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) alle betrokken partijen op de mogelijkheden van sociale media […]

Lees meer

Geplaatst in PublicatiesReacties (0)

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter