Categorie | eHealth

Thuisbegeleiding paraat voor de toekomst

Begin van dit jaar startten thuisbegeleiders en cliënten van Proteion Thuis met de pilot Begeleiding in Beeld. Ze leggen contact met elkaar via FaceTime, een app op de iPad. Thuisbegeleiders ontdekken dat het voor cliënten een “boost” voor hun zelfredzaamheid betekent en de mogelijkheid biedt om meer vraaggericht en doelmatiger in te spelen op de behoefte van de cliënt. De thuisbegeleiding van Proteion Thuis bereidt zich hiermee voor op de komende transitie van de langdurige zorg naar de Wmo.  Met deze nieuwe vorm van dienstverlening is de thuisbegeleiding paraat voor de toekomst.

Met de pilot ‘Begeleiding in Beeld’ verlenen professionals begeleiding op afstand via het beeldscherm van de iPad. Projectleider Miranda van Berlo: “De thuisbegeleider kan op deze manier direct ondersteuning bieden bij acute hulpvragen. Thuisbegeleiders geven aan dat ze cliënten op deze manier snel en adequaat kunnen begeleiden. Bij veel hulpvragen van cliënten met thuisbegeleiding speelt communicatie een grote rol. Door op deze manier aan hulpvragen te werken, zijn cliënt en thuisbegeleider volledig op elkaar gericht. Thuisbegeleiders geven aan dat er minder afleiding is door externe prikkels uit de omgeving van de cliënt. Thuisbegeleider Marjo Kromhout: “Ik kan mijn cliënten snel en adequaat helpen via de iPad. In een thuissituatie duurt dit vaak langer door prikkels en/of afleiding door aandacht die de kinderen vragen.”

Uit sociaal isolement
Cliënten hebben voor dit project een iPad ontvangen en huisbegeleiders merken dat cliënten zich door de inzet van de iPad minder angstig en eenzaam voelen, zich beter kunnen redden en uit hun sociale isolement komen. Ze leggen makkelijker contact via Skype of mail met familie of zoeken zelf informatie op in Google. Hierdoor neemt hun zelfvertrouwen toe en worden ze zelfstandiger. Cliënten zijn minder afhankelijk van hulp van professionele hulpverleners en hun informele netwerk wordt sterker. “Ik merk dat mijn cliënt nu via de iPad makkelijker contact legt met het eigen sociale netwerk voor vragen waarvoor ze voorheen mij of onze Klantenservice belde”, vertelt een thuisbegeleider van Proteion Thuis.”

Verder biedt de camerafunctie op de iPad nieuwe mogelijkheden voor observatie van crisissituaties in het huishouden, bijvoorbeeld bij cliënten met opvoedingsproblematiek.

Uitgaan van eigen kracht
In het gemeentelijk domein zal met minder mensen en middelen zorg verleend moeten worden. Dit vraagt om een andere wijze van zorg- en dienstverlening. Met de inzet van Begeleiding in Beeld, een vorm van Zorg op Afstand, speelt Proteion Thuis hierop in. De hulp is dichtbij georganiseerd. Het is de eigen begeleider die ondersteuning met beeld biedt aan de cliënt. Begeleiding in Beeld is doelmatig. De thuisbegeleider bespaart reistijd doordat hij of zij op afstand hulp biedt en een uur begeleiding in de thuissituatie kan bijvoorbeeld vervangen worden door twee keer vijftien minuten Begeleiding in Beeld. De kwaliteit van leven van cliënten wordt vergroot doordat zij toegang hebben tot het internet en zaken zelf kunnen uitzoeken. Hun informele netwerk wordt versterkt doordat het mogelijk is met familieleden te Skypen en te mailen. Van Berlo: “De decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de WMO vraagt de eigen kracht en mogelijkheden van cliënten en hun sociale netwerk aan te spreken. Cliënten moeten de regie (terug)krijgen en zelfredzaamheid moet worden bevorderd. De eerste ervaringen met Begeleiding in Beeld laten zien dat de inzet van technologie de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten in de thuisbegeleiding ondersteunt.”

Draagvlak en betrokkenheid kritische succesfactor
De pilot Begeleiding in Beeld is tot stand gekomen via co-creatie. Van Berlo: “Co-creatie is een manier van innoveren en dienstenontwikkeling waarbij slim gebruik gemaakt wordt van de kennis en expertise van de doelgroep, in dit geval cliënten en thuisbegeleiders.” Proteion Thuis voerde een behoefteonderzoek uit onder cliënten en thuisbegeleiders waarna samen met thuisbegeleiders is nagedacht welke diensten tegemoet zouden komen aan deze behoeften. Een van de ideeën die hier uit voortkwam was het bieden van ondersteuning via beeld. Van Berlo: ”Door onze bottom-up aanpak en de actieve rol die thuisbegeleiders hebben gehad bij de ontwikkeling van deze dienst en nu nog is er veel draagvlak onder professionals. Thuisbegeleiders zijn erg betrokken. Dat is een kritische succesfactor bij de implementatie van Zorg op Afstand.”

Zo lang mogelijk thuis
Thuisbegeleiding biedt hulp aan mensen met onder meer gedrags- en psychische problemen, verslavings- of sociale problemen of vanwege een verstandelijke of lichamelijke beperking. De cliënten die deelnemen aan de pilot hebben uiteenlopende problematieken van manische depressiviteit tot opvoedingsproblemen, verslavingen sociaal isolement en persoonlijkheidsstoornissen.

Opschaling
Aan de pilot Begeleiding in Beeld nemen tien thuisbegeleiders en dertig cliënten deel. De pilot is in januari gestart en loopt tot eind dit jaar. Op basis van tussenevaluaties en een effectonderzoek neemt Proteion Thuis een besluit over opschaling van de dienst. Kijk voor meer informatie op www.proteion.nl/begeleidinginbeeld.

Bron: Proteion (persbericht)

 

 

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter