Categorie | Uitgelicht

Uitwisseling medische data is grootste uitdaging voor zorgorganisaties

infog

Het veilig uitwisselen van digitale (medische) gegevens met de eigen organisatie en met externen, is volgens Europese professionals in zorg-ICT momenteel het belangrijkste aandachtspunt. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke zorg&ICT organisatie HIMSS Europe onder zo’n 500 medewerkers in zorg en e-health uit zes Europese landen. Opvallend is dat Nederlandse deelnemers aan het onderzoek hun organisatie een relatief laag cijfer geven voor ‘digitale volwassenheid’, maar wel het meest tevreden zijn over het ICT-budget.

Ruim de helft (54 procent) van de deelnemers aan het internationale onderzoek van HIMSS ziet de uitwisseling van medische gegevens als grootste trend voor 2016/2017. Gevraagd naar de top-3 prioriteiten voor zorg-ICT, noemen de Europese deelnemers: 1. Beschikbare middelen (34 procent); 2. Zelfmanagement van patiënten (26 procent); 3. Gegevensveiligheid (23 procent). Voor Nederland is dat prioriteitenlijstje precies omgekeerd. Voor 33 procent is gegevensbeveiliging het belangrijkste agendapunt, gevolgd door zelfmanagement (31 procent) en beschikbare middelen (25 procent).

himss-onderzoek-infographic

Digitaal maar net volwassen
Nederland scoort laag als het gaat om de digitale volwassenheid van de eigen organisatie. Het gemiddelde Europese cijfer is een 7, Nederlandse professionals in zorg-ICT geven hun organisatie een 6. Toch zijn Nederlanders het meest tevreden over het ICT-budget van hun organisatie. 40 procent geeft aan dat er voldoende middelen zijn (tegen nog wel 60 procent die ontevreden is over de beschikbare middelen). In het Verenigd Koninkrijk vindt slechts 17 procent het ICT-budget voldoende en in Spanje 10 procent.

ICT om patiëntgerichtheid te verbeteren
Ruim negen op de tien Nederlandse deelnemers aan het onderzoek zien ICT als instrument om patiëntgerichtheid en patiëntveiligheid te verbeteren: 51 procent zegt volmondig ja op de vraag, 43 procent zegt in bepaalde mate. De grootste meerderheid ziet dat ICT ook een bijdrage levert aan betere financiële efficiency (38 procent: ja; 49 procent: in bepaalde mate; 13 procent nee). Daarmee scoort Nederland in lijn met het Europese gemiddelde.

Het volledige onderzoek van HIMSS Europe is hier te downloaden.

World of Health IT in Barcelona
HIMSS Europe organiseert op 21 en 22 november aanstaande in Barcelona de conferentie World of Health IT (WoHIT) voor professionals in zorg en ICT. Meer informatie.

Onderzoeksmethodiek
Voor het onderzoek werden 497 mensen ondervraagd: 97 uit Nederland, 138 uit het Verenigd Koninkrijk, 35 uit Duitsland, 18 uit Oostenrijk en 104 uit Scandinavië (28 Zweden en 21 Finland). 56 procent van de ondervraagden werkt in ICT, 24 procent in staffuncties en in corporate governance, 20 procent is medisch specialist. 57 procent is actief in zorgorganisaties en 43 procent voor andere bedrijven en instellingen. Deelnemers werd gevraagd naar de belangrijkste prioriteiten, de uitdagingen voor de zorg, de beschikbare middelen en overheidssteun, en naar de mate van digitale volwassenheid van hun organisatie.

One Response to “Uitwisseling medische data is grootste uitdaging voor zorgorganisaties”

 1. Als bedrijf dat zich bezig houdt met Business Intelligence & Analytics spreken twee van de benoemde punten ons erg aan omdat wij denken dat onze diensten ondersteuning kunnen bieden bij het nemen van beslissingen en oplossen van knelpunten binnen de bedrijfsprocessen.

  Punt 3:
  “De grootste meerderheid van Nederland ziet dat ICT ook een bijdrage levert aan betere financiële efficiency.”

  MagnaVersum kan met haar Business Intelligence dashboards van het ODV platform een concrete bijdrage leveren om inzage te geven in de financiële situatie van de organisatie.
  De inzage is near real-time op korte, middellange en lange termijn en kan gebruikt worden voor o.a. beleidsbeslissingen (toekomstgericht) en maken van jaarverslagen (terugkijkend over de afgelopen periode).

  Punt 4:
  “Nederlandse professionals in Zorg-ICT geven hun organisatie, in tegenstelling tot andere Europese organisaties, een 6 als het gaat om digitale volwassenheid van de eigen organisatie.”

  De dashboards geven de mogelijkheid om het verloop van de verschillende bedrijfsprocessen met behulp van analyse van de gegevens digitaal in beeld te brengen wat de mogelijkheid geeft om beslissingen ten aanzien van beleid te nemen gefundeerd op informatie (data) in plaats van op onderbuikgevoel (intuïtie) of ervaring. Hiermee kan het cijfer van de digitale volwassenheid omhoog gehaald worden.

  Voor meer informatie over onze diensten kunt u mailen naar bi@magnaversum.com, of bezoek onze website: https://bi.magnaversum.com.

Trackbacks/Pingbacks


Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter