Categorie | Zorginnovatie

Verslag inspirerend seminar VG 2.0

Op 16 juni j.l. vond in Schiphol het seminar VG 2.0 plaats. Onderwerp van het “Nieuwe Zorgen” binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De locatie van  dit seminar werd beschikbaar gesteld door Microsoft. Het seminar was toegankelijk voor mensen die een uitnodiging hadden ontvangen. De interesse was groot en samen met ongeveer 60 deelnemers, werd het een inspirende dag waarbij de aanwezigen tot en met de laatste spreker geboeid werden.

Clarissa Silva en Ronald Brasz van Pameijer vertelde als ervaringsdeskundige hun levensverhaal en op welke manier zij met behulp van social media weer in hun kracht zijn komen te staan, empowerment. Duidelijk kwam naar voren dat mede door social media de kwaliteit van hun bestaan vergroot is.

De ervaringsverhalen aangevuld met een presentatie van Liesbeth Meijnckens, adviseur van Redmax met als onderwerp Social media: empowerment & kwaliteit van bestaan. Internet is een onderdeel van ons dagelijks leven,  denk maar aan marktplaats, buienradar, uitzending gemist, bol.com e.d. Het ontwikkelende media landschap zie je veranderen van een eenzijdig zendmedium naar collaboratief middels het communiceren & organiseren in netwerken, “peer to peer”.

Buiten dat er vraagtekens zijn bij over social media en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, denk aan privacy issues, zijn er ook kansen. Zoals het vergroten en versterken van verbindingen binnen en buiten de instelling en gelijkwaardige dialogen en discussies die ontstaan tussen professionals en cliënten. Ruimte om ervaringen en steun te delen biedt ook veel mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doorbreken van een isolement, het  vergemakkelijken van contacten leggen bij terugval, maar natuurlijk ook de nodige ontspanning en vermaak.

Er is een  ontwikkelingsmodel  voor organisaties die social media willen inzetten. Deze bestaat uit drie stappen:

  1. Experimenteer en ervaar;
  2. Monitor en luister;
  3. Plan (social media) en focus.

Denk groot, realiseer klein, start vandaag!

Jose Strijbos van Microsoft presenteert vervolgens het “Nieuwe Zorgen”
In de traditionele zorg, vormen de hulpverleners  zorgkring rondom een cliënt. Het “Nieuwe Zorgen” plaatst de cliënt in het centrum en heeft zelf de regie en gebruikt daarvoor het eigen netwerk van hulpverleners. Als zorgverlener verplaats je de taken naar het netwerk van de cliënt. Niet meer zorgen voor voor de cliënt, maar met de cliënt en het omliggende netwerk. Dit bied meer mogelijkheden voor de cliënt en vergroot de autonomie.

In de verschillende zorgorganisaties  groeit  het aandaeel hulpverleners uit de Y-generatie. Deze generatie is opgegroeid met de technologische vooruitgang en economische voorspoed. Ervaren met internet, mobiel, dus altijd de mogelijkheid om online te zijn. Zij zijn gewend om met een overstelpend hoeveelheid informatie om te gaan, te kiezen en verwerken. Hiermee worden zijn geacht beter om te kunnen gaan met de vrijheid die de technologie kan bieden.

In het Nieuwe Zorgen bieden zorgprofessionals diensten aan waarmee cliënten minder afhankelijk zijn van de zorgrelatie. Met voor, maar met de cliënt. Vernieuwend op de manier hoe zorg wordt geleverd, met participatie van de cliënt en zijn of haar omgeving. Vernieuwend omdat dit het leven van de cliënt aangenamer maakt. En vernieuwend omdat er technologie wordt ingezet bij alle aspecten van het zorgproces. Met als uitgangspunt domeien van het Kwaliteit van Bestaan volgens de domeinen van Schalock en Verdugo.

Ikpraat.nl werd gepresenteerd door Luc Joziassen van Wortell. Hij heeft een  communicatieplatform ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. IKpraat.nl maakt eenvoudig interactief communiceren mogelijk voor mensen met een beperking.  Het is een afgeschermde ontmoetingsplaats op het internet, waar mensen met een beperking, met familie, vrienden, begeleiders en zorgverleners op een eenvoudige manier en dus binnen een veilige omgeving met elkaar kunnen communiceren.

Na de lunch werd via een groot  scherm live  contact gelegd tussen twee broers Theo en William. Samen hebben zij een hit op You Tube: “Theo is online”. Theo heeft een verstandelijke beperking en woont in een woonvorm van Talant in Stiens.  Theo maakt dagelijks gebruik van internet en is hier heel handig mee geworden. Soms heeft hij hulp nodig van zijn persoonlijke begeleider of van zijn broer die op afstand mee kan kijken via de computer. William geeft aan dat het contact met zijn broer veel leuker geworden sinds Theo online is. Sinds kort is er een jongere groep naast de woongroep van Theo ook online gegaan. Wij kregen in een impressie filmpje te zien wat er nadien gebeurde binnen de woonvorm. Daar kreeg men te zien dat de kwaliteit van  bestaan  gewoonweg  gegroeid was. Indrukwekkend!

Kijk zelf op: Theo is online

Paul Honout van Microsoft is verantwoordelijk voor  het programma Microsoft Toegankelijk. Dit programma gaat over de toegankelijkheid van websites en inclusie van laaggeletterden. Nederland telt zo’n 4 miljoen mensen met een functie beperking variërend van visuele, auditieve en lichamelijke handicaps tot dyslexie en epilepsie. Vooral visueel en motorische gehandicapten ondervinden fysieke moeilijkheden bij het gebruik van ICT-producten en -diensten.
Toegankelijkheid maakt het gemakkelijker een computer te zien, horen en gebruiken, en om een computer aan te passen aan ieders behoeften en wensen. Voor veel mensen met een beperking maakt dit het gebruiken van een computer mogelijk.

We zien een demonstratie van  “kleed je site uit” een quikscan waarbij je snel kan zien hoe toegankelijk je site in werkelijkheid is. Paul wordt aangevuld door ervaringsdeskundige Niels Schuddeboom van Shackingtree interventions  die uitleg geeft over wat voor hem toegankelijk is en wat niet.

Freena Eijffinger van  Autitouch demonstreert vol passie  haar applicaties die zij ontwikkeld heeft voor mensen met autisme en hieraan gerelateerde stoornissen. Toen haar broer in 2008 werd gediagnosticeerd met autisme, heeft zij zich gespecialiseerd in autisme en multitouch technologie om mensen zoals haar broer te helpen. Zij geeft een demo op een grote onverwoestbare computer in de vorm van een tafel, de surfacetafel van Microsoft. De applicaties kunnen diagnostiek en behandeling versnellen en vereenvoudigen bij verschillende beperkingen zoals autisme.

Als laatste brengt Lucien van Engelen ons schokkend nieuws…namelijk  cliënten kunnen iets! Er is een revolutie aan het opkomen in de zorg. In een wervelende presentatie brengt Lucien de belangrijk boodschap: “Zet je cliënt niet centraal maar maak hem/haar onderdeel van het behandelteam!” en daarmee sluit hij aan bij de eerdere sprekers.

De film van het evenement: http://vg20.zenuwcentrum.nl/Default.aspx

Deel één van de webcast: http://vg20.zenuwcentrum.nl/webcasts.aspx

Er zullen meer evenementen en activiteiten komen rondom de beweging die gestart is rondom VG 2.0. Digitalezorg.nl blijft dit volgen.

Auteur: Erica van Harn – Kranenburg

© Digitalezorg.nl

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter