Categorie | 5 vragen aan...

Vijf vragen aan…Gert-Jan van Boven

Na zich 10 jaar te hebben ingezet als directeur van Nictiz heeft Gert-Jan van Boven per 1 mei Nictiz verlaten. Digitalezorg.nl stelde hem “vijf vragen”, waarmee wij met Gert-Jan terugkijken op de afgelopen tien jaar en vooruitkijken naar de toekomst.

In hoeverre ben je tevreden met de behaalde resultaten in de afgelopen tien jaar?
Er zijn veel goede resultaten behaald op het gebied van bewustzijn over ICT-toepassing, veiligheid, kennisdelen, standaarden voor informatie en infrastructuur en helderheid over spelregels. Toch ging en gaat het allemaal nog steeds te langzaam als je kijkt naar de uitdagingen die er voor onze gezondheidszorg opdoemen. De sterk stijgende kosten, het tekort aan arbeidskracht en het realiseren van hoge kwaliteit terwijl de zorg ingewikkelder wordt, vragen juist om een versnelling. Grote tevredenheid past dus niet echt.

Hoe kijk je tegen de toekomst van gegevensuitwisseling in de zorg aan?
Zorg ontvangen, als patiënt actief participeren in zorg en zorg verlenen gaat zelden goed als de juiste informatie niet beschikbaar is. Dat geldt al helemaal voor optimale samenwerking tussen zorg en welzijn. Nog steeds accepteren teveel spelers, meestal noodgedwongen, dat de noodzakelijke gegevensuitwisseling niet, of niet efficiënt tot stand komt. Een belangrijke trend is het bevorderen van kwaliteit door het vastleggen van zorgstandaarden. Bij iedere zorgstandaard hoort ook een informatiestandaard die vastlegt welke informatie uitgewisseld moet worden. En die informatiestandaarden moeten weer op elkaar passen, zodat ze ook in de praktijk gebruikt kunnen worden. Gegevensuitwisseling wordt hiermee een onderdeel van kwaliteit, dat net als andere aspecten van kwaliteit bij de bekostiging van zorg vereist wordt. Die koppeling met bekostiging is cruciaal om meters te kunnen maken.

Veiligheid boven beschikbaarheid (van gegevens) of beschikbaarheid (van gegevens in de zorg) boven veiligheid?
Het een kan niet zonder het ander. De extremen, alleen beschikbaarheid of alleen veiligheid, zijn bijna altijd fout. Incidenten door onzorgvuldige beveiliging schaden net zo goed als een emotionele roep om absolute veiligheid. Het gaat om een rationele en deskundige afweging. De snelle ontwikkeling van de informatiemaatschappij brengt helaas veel tegenstellingen met zich mee die we niet effectief weten te neutraliseren. Dat leidt soms beslissingen die op een gebrekkig beeld zijn gebaseerd.

Welke rol speelt Nictiz anno 2012?
Anno 2012 is Nictiz een neutrale partij met veel deskundigheid die veel partijen bijstaat op het gebied van standaardisatie voor betere zorginformatie. Dat betreft gegevensuitwisseling voor bestaande, maar vooral ook voor nieuwe of vernieuwde zorgprocessen zoals eHealth. We zijn op veel gebieden in de zorg actief. Nu de politiek dit weer meer aan de zorgverleners overlaat en ook het Servicecentrum voor zorgcommunicatie zelfstandig wordt, merken we dat de neutraliteit van Nictiz geleidelijk weer meer buiten kijf staat.

Wat wil je zelf gaan doen?
Werken bij Nictiz is erg uitdagend en soms ook ingewikkeld, maar ook erg leuk. Als ik het niet al 10 jaar gedaan had en het niet echt tijd zou zijn voor iets anders, zou ik morgen solliciteren. Ik ben er nog niet uit wat ik nu ga doen. Ik neem even vrij en ga op zoek naar een nieuwe baan zonder al te veel voorwaarden vooraf.

© Digitalezorg.nl

In het thema ‘vijf vragen aan…’ stellen wij vragen aan een expert, ambassadeur of prominent persoon uit de wereld van Zorg, ICT en Innovatie.

One Response to “Vijf vragen aan…Gert-Jan van Boven”

  1. Gert-Jan schreef:

    Goed stuk. Balans !
    De feiten op een rij.
    De politiek is echt niet sjiek

Trackbacks/Pingbacks


Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter