Categorie | Infrastructuur

Geen contractuele verplichting tot aansluiting op LSP

In de contracten per 2013 van diverse verzekeraars is een passage opgenomen over het Landelijk Schakelpunt (LSP) waaruit gelezen zou kunnen worden dat de aansluiting op het LSP binnen afzienbare tijd verplicht wordt. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de zorgverzekeraars stellen dat er geen sprake van is dat zorgverzekeraars huisartsen willen verplichten zich aan te sluiten op het LSP.

De passage die in de contracten staat, is geformuleerd vóórdat het LSP-convenant tot stand kwam. LHV en zorgverzekeraars stellen dat de tekst van het convenant leidend is. Die luidt:

“ZN en haar leden zien de landelijke infrastructuur als non-concurrentiële infrastructuur. De leden van ZN zullen tijdens de convenantperiode geen van elkaar divergerende eisen rond de landelijke zorginfrastructuur stellen en zien vooralsnog geen aanleiding voor individuele verplichtstelling van zorgaanbieders tot aansluiting. ZN en haar leden zullen tijdens de convenantperiode, waar dat noodzakelijk wordt geacht in verband met het achterblijven van specifieke regio’s, gezamenlijk acties definiëren ter extra stimulering van de specifiek in de betreffende regio’s betrokken zorgaanbieder.”

Met deze uitleg willen zorgverzekeraars andermaal aangeven dat de passage in de individuele contracten niet beoogt een verplichte aansluiting te bewerkstelligen. Zij willen een toenemend gebruik aanmoedigen.

Of en wanneer het gebruik van LSP door een beroepsgroep tot een norm wordt verheven, is louter en alleen ter beoordeling aan die beroepsgroep zelf. De verzekeraars zullen zich daarbij afzijdig houden. Zolang het gebruik van het LSP geen beroepsnorm is, zullen de verzekeraars dat gebruik niet verplicht stellen maar wel aanmoedigen. De sleutel tot verplichtstelling ligt dus bij de beroepsgroep zelf.

Om alle onrust en mogelijke misinterpretatie weg te nemen, zullen zorgverzekeraars huisartsen informeren over de juiste contracttekst. Dat betekent dat de oude tekst van de betreffende passage van tafel gaat en er een nieuwe voor in de plaats komt, conform bovenstaande verklaring.

Bron: ZN en zorgverzekeraars (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter