Pages Menu
Categories Menu

Posted on 25/06/2015 in Software | 1 comment

Thuisarts wint juryprijs Health app award 2015

De app Thuisarts heeft de juryprijs van de Health app award 2015 gewonnen. Deze prijs is vanmiddag uitgereikt op het congres Digitale ontwikkelingen in de zorg op de Jaarbeurs in Utrecht. Het publiek heeft gestemd voor de app Behandelpad. Daarnaast heeft de jury besloten een aanmoedigingsprijs uit te reiken aan Skip a beat.

De winnaars hebben uit handen van André Rouvoet voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland én juryvoorzitter een mooie award gekregen. De juryprijswinnaar ontving daarnaast drie vouchers van gratis financieel business advies, advies in CE-markering en een workshop over privacy en security van respectievelijk PNO Consultants, Axon Advocaten en Deloitte.

De Health app award 2015 is een initiatief van Nictiz, expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, en Mobile Doctors. De award is vandaag voor de vierde keer uitgereikt. Eerdere awardwinnaars waren ipPlaslijst, Huidmonitor, Moet ik naar de dokter, Constamed en de EHBO-app.

Thuisarts
Thuisarts, een app van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is volgens de jury bewezen effectief. Dat het draagvlak onder de beroepsgroep zo groot is vindt de jury een sterk punt, zo licht toe bij de uitreiking van de Health app award 2015. “Hieruit kunnen we opmaken dat apps bij de dagelijkse praktijk van de huisarts horen. De tijd is voorbij dat artsen niet willen dat mensen gegoogled op spreekuur komen: deze app faciliteert dat mensen zelf informatie meenemen naar de praktijk en bespreken met de arts.” Dit ziet de jury als een aanzet tot de opschaling van eHealth.

Skip a beat
Skip a beat is een app van een startup-bedrijf HAPPITECH BV. Bijzonder aan deze startup is dat hij niet van oorsprong uit de zorg komt. Dit illustreert dat innovatie in de zorg steeds meer van buiten komt, stelt de jury. De app is een uiting van de trend van gamification in de zorg. De aanmoedigingsprijs voor Skip a beat is bedoeld om deze spannende belofte voor toekomst van de zorg te stimuleren. Wat de jury aanspreekt in Skip a beat is dat het spelletje bewustwording creëert over het hartritme.

Publieksprijs
Voor de publieksprijs konden mensen sinds januari op de website Mobile Doctors stemmen uitdelen. Op het congres Digitale ontwikkelingen in de zorg kon het publiek de finale stem geven via de app Voxvote. Elke finalist heeft op het congres een pitch gegeven van waarom zij de publieksprijs zouden moeten winnen. Uiteindelijk heeft de app Behandelpad zo’n vijftig procent van de publieksstemmen gekregen en won daarmee de publieksprijs. De app Wellmo lag op de tweede positie. Andere finalisten waren Saltro Diagnostiek app en Mantellink

Behandelpad
Patiënten krijgen voor een operatie van het ziekenhuis altijd een geprinte informatiemap mee waarin alle informatie over de voorzorg, de operatie en de nazorg bij elkaar staat. Dat vindt Behandelpad niet meer bij de tijd. Daarom krijgen patiënten in de app informatie op het moment dat zij dat nodig hebben in een persoonlijke tijdlijn. Patiënten zouden hiermee beter voorbereid naar hun opname komen en actiever houdt bij de nazorg.

Bron: Nictiz

Read More

Posted on 30/03/2015 in Actueel | 0 comments

Peter van Lieshout nieuwe voorzitter en Hanny Kemna nieuw lid raad van toezicht Nictiz

Peter van Lieshout (1958) en Hanny Kemna (1960) treden per 1 mei aanstaande als voorzitter en lid toe tot de raad van toezicht van Nictiz.

Peter van Lieshout is (parttime) Hoogleraar Theorie van de Zorg aan de Universiteit Utrecht, was van 2004 tot 2014 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en is sinds 2014 vaste columnist bij het Financieele Dagblad. Van Lieshout heeft brede ervaring in de gezondheidszorg. Als onderzoeker is hij actief geweest binnen de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in de verpleging en verzorging. Als directeur-generaal gezondheidszorg bij het ministerie van VWS heeft Peter van Lieshout zich vooral bezig gehouden met de curatieve zorg, de financiering van de zorg en de ontwikkeling van het zorgverzekeringsstelsel. Als voorzitter van raden van toezicht van grote zorginstellingen is hij veelvuldig betrokken geweest bij vraagstukken rond strategie, bedrijfsvoering en innovatie. Peter van Lieshout beschikt over een voor Nictiz omvangrijk bestuurlijk netwerk, niet alleen in de zorgsector, maar ook in aanpalende sectoren.

Hanny Kemna is IT auditor, adviseur en bestuurder met internationale ervaring. Zij was in 1999 een van de twee eerste vrouwelijke partners in de maatschap Ernst & Young Accountants. Tot en met 31 maart 2014 was zij senior partner IT Advisory en Assurance bij EY. Hanny Kemna is gespecialiseerd in de kwaliteit van informatie en communicatie-technologie, innovatie, bedrijfsvoering en financiën, met name bij financiële instellingen en in de zorg. In 2014 is zij als toezichthouder aan het International Director Programme van INSEAD in Fontainebleau, Frankrijk gecertificeerd (IDP-C). Kemna is extern lid van het Audit Committee van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zij is lid van de raad van commissarissen van Binckbank NV en zal per april 2015 toetreden tot de raad van commissarissen van Menzis NV.

De huidige voorzitter van de raad van toezicht van Nictiz, Henk Bosma zal per mei 2015 terugtreden vanwege het aflopen van zijn tweede termijn. De overige leden van de raad van toezicht zijn Ruud Hopstaken (tot halverwege 2013 vicevoorzitter raad van bestuur AMC),  Wout Adema (lid raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein) en Marjolein ten Kroode (voorzitter van de raad van bestuur van GGZ Rivierduinen).

Bron: Nictiz

Read More

Posted on 03/10/2014 in Software | 0 comments

Zelfzorg Ondersteund van start met kwaliteitseisen

Leveranciers van zorg-ICT kunnen zich vanaf nu aanmelden voor een formele toetsing aan kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Bij die toetsing bekijkt een auditor of de software en/of hardware voldoet aan de basiseisen voor zogeheten zelfzorgplatforms die de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!) eerder dit jaar publiceerde. Deze basiseisen zijn in samenwerking met Nictiz geformuleerd.

Zelfzorg Ondersteund heeft inmiddels een aantal auditors geselecteerd die de toetsing aan de basiseisen officieel mogen uitvoeren. In ZO! werken patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars samen om een grootschalige implementatie van ondersteunde zelfzorg te realiseren in Nederland. Het opstellen van basiseisen waaraan zogeheten zelfzorgplatforms moeten voldoen is een belangrijke doelstelling van ZO!. Zelfzorgplatforms zijn een combinatie van software en/of hardware waarmee mensen met chronische aandoeningen (zoals diabetes, hartziektes en COPD) samen met zorgverleners hun ziekte beter kunnen controleren.

Eerste resultaten nog dit jaar bekend
Eind december 2014 zal ZO! op zijn website een eerste overzicht publiceren van ICT-systemen die aan de eisen voldoen. Daarmee krijgen zorgaanbieders een overzichtelijke lijst van goedgekeurde systemen. De uiteindelijke keuze voor een platform is en blijft overigens aan de partijen in de markt. Zelfzorg Ondersteund kan zorgverleners in hun keuzeproces met informatie ondersteunen en hen in contact brengen met andere gebruikers van goedgekeurde zelfzorgplatforms. Tevens zullen zorgverzekeraars de kwaliteitseisen vertalen naar de inkoopvoorwaarden.

Gebruiksvriendelijkheid, beveiliging en communicatie
Die systemen moeten volgens ZO! dan wel voldoen aan belangrijke minimum eisen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, beveiliging, standaardisatie en efficiënte, laagdrempelige communicatie. Voor al deze gebieden heeft ZO! heldere minimum eisen geformuleerd in een document “Basiseisen voor zelfzorg platforms”. Dit document biedt achtergrondinformatie, uitleg en technische informatie over de minimum eisen voor bovengenoemde aspecten. De basiseisen zijn toepasbaar voor diabetes mellitus type 2, maar generiek geformuleerd. Ze zijn dus ook bruikbaar voor andere chronische aandoeningen, zoals COPD en cardiovasculaire aandoeningen.

Volgens de initiatiefnemers van ZO! kunnen digitale zelfzorgplatforms een grote bijdrage leveren aan de beloften van ondersteunde zelfzorg: een betere kwaliteit van leven voor mensen met een chronische aandoening, een vermindering van de ziektelast en daarmee een grotere doelmatigheid in de zorg.

Versnippering voorkomen
Met de basiseisen willen de partijen die in ZO! samenwerken ervoor zorgen dat er een kwalitatief hoogwaardig aanbod van systemen voor zelfzorg beschikbaar komt dat breed door de verschillende betrokken groepen wordt gedragen, en bovendien kan steunen op de ervaring die door deze partijen samen is opgedaan. Daarmee wordt volgens de deelnemers tevens een versnippering van standaarden, werkwijzen en systemen voorkomen.

Bron: ZO! (persbericht)

Read More

Posted on 05/02/2014 in Actueel | 0 comments

Nictiz en Radboudumc bundelen krachten om gebruik eHealth te versnellen

Het REshape Center van het Nijmeegse Radboudumc en Nictiz, het Nationaal ICT Instituut in de Zorg werken vanaf 1 februari 2014 samen. Binnen dit samenwerkingsverband verbinden en verdiepen beide organisaties hun kennis op het gebied van eHealth. Nictiz  en REshape stellen zich ten doel om expertise op het gebied van eHealth aan te dragen om diverse veldpartijen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te helpen bij het bepalen van hun koers in de sterk veranderende ict zorgwereld. Dat doen ze door experimenten, onderzoek en trendanalyse. De samenwerking wordt gestart omdat beide organisaties van mening zijn dat zij elkaar met hun expertise en netwerk goed aanvullen. Het volgt ook op de ambitie van het Ministerie van VWS om de inzet van eHealth te versnellen, het kan helpen om de patiënt “zinnige en zuinige” zorg te verlenen.

TrendITion™
De samenwerking krijgt vorm in TrendITion™, een initiatief dat op basis van onder meer trendanalyse en onderzoek in kaart brengt wat de stand van zaken nu is, wat er gaat verdwijnen en wat er gaat komen in eHealth. Zo geven de organisaties met TrendITion™ in de vorm van rapportage, bijeenkomsten en onderzoek duiding en een vooruitblik op de (on)mogelijkheden die geboden worden door de exponentiële groei in technologische ontwikkeling. Hierdoor willen zij zorginstellingen, professionals en patiënten stimuleren meer gebruik te maken van de mogelijkheden.

Gezamenlijk team NICTIZ/REshape
De samenwerking vindt plaats vanuit een gezamenlijk  team. Binnen dit team van ongeveer acht mensen zal Lucien Engelen, Directeur REshape Center van het Radboudumc, een dag per week aan Nictiz verbonden zijn  voor TrendITion™ om dit gezamenlijke geesteskind op te gaan zetten. Daarnaast zullen mensen van Nictiz wekelijks  bij REshape aanwezig zijn om een brug te slaan tussen deze organisaties.  Het team gaat een methodologie ontwikkelen om de veranderingen en mogelijkheden te kunnen duiden en volgen. De aard van technologische innovatie en met name de snelheid daarvan, vraagt hierin een andere benadering dan bijvoorbeeld de klassieke onderzoeksmethodes.

De methodologie zal onder meer gevoed worden door analyse van internationale ontwikkelingen, internationale expert views, waarnemingen en door concrete ervaringen met het werken met eHealth. De aandacht ligt hierbij op de mogelijkheden die vooral de patiënt geboden worden.

Lies van Gennip, directeur Nictiz: “Wij merken aan alle kanten dat de overheid, maar ook zorgfinanciers, zorgaanbieders en professionals worstelen met de snelheid van technologische ontwikkelingen. Wat zijn kansen, welke risico’s zijn er en waar kan het beste in geïnvesteerd worden? Met TrendITion™ willen we de overheid maar ook het veld helpen om te gaan met dergelijke lastige vragen.”

Lucien Engelen, directeur REshape Center van het Radboudumc: “We hebben geen glazen bol, maar willen wel onderbouwd kunnen duiden wat er wanneer, in het huidige versnellende veld, ongeveer aan komt. Het tempo wordt door de een vreselijk óver- en door de ander ónderschat, hetzelfde geldt voor de impact van ontwikkelingen. Met deze samenwerking willen wij onze zoektocht naar mogelijkheden om de patiënt tot partner te maken verder vorm en inhoud geven.”

Bron: Nictiz (persbericht)

Read More

Posted on 07/09/2012 in Informatiebeveiliging | 0 comments

Informatiebeveiliging: 7 tips voor huisarts en apotheker

Infographic met 7 praktische tips om informatiebeveiliging in de apotheek of huisartsenpraktijk te verbeteren.

Uit een inventarisatie over informatiebeveiliging bij 40 apotheken en 36 huisartsenpraktijken is gebleken dat de informatiebeveiliging op een aantal praktische punten beter kan. Onze bevindingen hebben wij vertaald naar 7 tips. Deze tips zijn vormgegeven in bijgaande infographic.

De infographic kan een bijdrage leveren aan de beveiliging van informatie in uw organisatie. Het gaat over de praktische kant van informatiebeveiliging en niet over technisch-inhoudelijke aspecten.

Link naar het nieuwsbericht.

Bron: Nictiz

Read More