Pages Menu
Categories Menu

Posted on 21/09/2015 in EPD | 0 comments

Magentazorg kiest Unit4 Cura ECD

Magentazorg gaat over op het elektronische cliëntendossier (ECD) van Unit4. Hiermee is de Noord-Hollandse ouderenzorgorganisatie in staat om cliëntdossiers centraal op te slaan terwijl medewerkers de gegevens bij voorkeur éénmalig en direct verwerken op de plaats waar zij de zorg daadwerkelijk verlenen.

“Het ECD ondersteunt ons niet alleen in het samenvoegen, ordenen en delen van grote hoeveelheid informatie in verschillende dossiers, het helpt onze medewerkers ook echt om betere zorg te leveren omdat informatie centraal beschikbaar en actueel is”, aldus Nicole de Reuver, projectleider bij Magentazorg. “Het ECD gaat ons helpen om efficiënter en doelgerichter te werken en deze tijdswinst komt weer ten goede aan de tijd voor de cliënten.”

Magentazorg heeft 14 woonzorglocaties in Noord-Kennemerland en is de moederorganisatie voor Actiezorg en Behandelzorg. Actiezorg levert thuiszorg, hulp bij het huishouden, dagbesteding en ambulante begeleiding. Behandelzorg richt zich op behandeling voor kwetsbare ouderen in zowel de woonzorglocaties als bij cliënten thuis. Bij Magentazorg werken 1.950 mensen voor 2.700 cliënten.

De organisatie ontstond door de jaren heen door een aantal fusies. Op verschillende locaties werd dan ook verschillend gewerkt. Daarom had Magentazorg behoefte aan een oplossing die gezamenlijk werken mogelijk maakt, die een meerwaarde heeft voor cliënten en die bovendien klaar is voor toekomstige veranderingen in de wet- en regelgeving.

Na een gedegen en uitvoerig selectietraject is gekozen voor Unit4 Cura ECD. Met een brede groep vanuit de gehele organisatie zijn verschillende leveranciers en pakketten nader bekeken en beoordeeld. “Het pakket van Unit4 bleek het beste aan te sluiten bij de eisen en wensen die Magentazorg stelt aan een ECD, aldus Nicole de Reuver.

Frank van der Maarel, adviseur Gezondheidszorg bij Unit4: “Zorgorganisaties zijn in transitie naar een nieuwe organisatievorm waarin de cliënt centraal staat en waar vanuit de zorgverlening is georganiseerd. We zijn trots dat Magentazorg ons ECD en onze organisatie heeft gekozen om deze transitie te ondersteunen.”

Als eerste gaat Magentazorg aan de slag met de invoering van het administratieve gedeelte. Tegelijkertijd start de voorbereiding voor het invoeren van het zorg- en behandeldossier in de intramurale zorg. Naar verwachting is Unit4 Cura eind 2016 volledig in gebruik voor de intramurale zorg. De invoering van het ECD voor de extramurale zorg volgt later, in 2017.

Read More

Posted on 16/10/2014 in EPD | 0 comments

De Trans kiest voor elektronisch cliënten dossier van UNIT4

Zorgorganisatie De Trans heeft gekozen voor het elektronisch cliënten dossier (ECD) UNIT4 Cura. Deze oplossing vervangt het huidige systeem dat niet meer voldeed aan de eisen en wensen van de organisatie. Met het nieuwe ECD, dat overal via internet te benaderen is, vereenvoudigt De Trans de administratieve lasten binnen de organisatie. Medewerkers profiteren van een eenduidige decentrale vastlegging van cliëntinformatie. Die is vervolgens eenvoudig beschikbaar te stellen aan andere betrokken ketenpartners, de cliënt en zijn verwanten.

De Trans is gespecialiseerd in zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. De organisatie begeleidt ruim 1.300 cliënten in Drenthe, Groningen en Overijssel.

Door ontwikkelingen in de markt is het wensen- en eisenpakket van De Trans veranderd. Het vorige ECD sloot hier niet meer bij aan waardoor de organisatie in de gehandicaptenzorg besloot op zoek te gaan naar een nieuwe oplossing. Zes ECD-leveranciers zijn benaderd voor het selectietraject. Twee leveranciers hebben een proefopstelling mogen doen en hieruit viel vervolgens de keuze op UNIT4 Cura ECD. Belangrijkste reden voor de keuze is de gebruiksvriendelijkheid van de software. Daarnaast speelde de functionaliteit, de schaalbaarheid en het kunnen voldoen aan de toekomstige wettelijke eisen een belangrijke rol in de keuze voor het ECD van UNIT4.

“We vinden het erg belangrijk dat onze medewerkers goed overweg kunnen met onze nieuwe oplossing”, aldus Garrelt van der Veer, projectleider ECD van De Trans. “Dat was voor ons de reden om een proefopstelling te laten neerzetten. 25 medewerkers – van managers en artsen tot cliëntvertegenwoordigers en medewerkers van de dagbesteding – zijn gevraagd om de twee beoogde systemen gedurende anderhalve week te testen. Hiermee hadden we voldoende referenties en hebben we tegelijkertijd gewerkt aan draagvlak voor de implementatie van UNIT4 Cura binnen de organisatie.”

De Trans start met de implementatie van het administratieve gedeelte voor de facturatie en de verwerking van de indicaties. Deze eerste fase van de implementatie is op 1 januari afgerond. Daarna volgt de implementatie van het zorginhoudelijke gedeelte. Zo kunnen zij bijvoorbeeld lab-uitslagen, communicatieprofielen en testuitslagen opslaan in het ECD en het digitale dossier van de cliënt inzien en bewerken. Op termijn gaat De Trans ook werken met clienten- en verwantenportaal van UNIT4 Cura. Daarmee hebben cliënten en cliëntvertegenwoordigers altijd en overal inzicht in hun zorgdossier en agenda. Bovendien kunnen ze reageren op rapportages van de zorgmedewerkers en zelf toevoegingen doen in het ECD. Dit zorgt ervoor dat cliënten en verwanten actiever betrokken worden bij het zorgproces. De Trans hecht hier erg veel waarde aan.

Bron: UNIT4 (persbericht)

Read More

Posted on 09/07/2014 in EPD | 0 comments

HVO-Querido live met ECD van McKesson

McKesson Nederland heeft de implementatie van het elektronisch cliëntendossier (ECD) bij zorgorganisatie HVO-Querido succesvol uitgevoerd. Ruim 1200 eindgebruikers en de daarbij horende informatiestroom zijn geconverteerd van het systeem Clever naar McKesson’s xmCare ECD.

Na vooronderzoek besloot HVO-Querido een keuze te maken uit de geselecteerde pakketten volgens het aanbestedingstraject van GGZ NL. HVO-Querido koos voor het ECD van McKesson omdat dit systeem volgens de eisen van HVO-Querido het meest flexibel en gebruiksvriendelijk is.

Met het geïntegreerde xmCare ECD wordt het primair proces ondersteund. Daarbij gaat het zowel om de aspecten zorginventarisatie, het zorgplan, de rapportage en het plannen van de zorg, als uiteindelijk om de diverse vormen van financiële afhandeling. Uniek is het gebruik van zorgprogrammering en de inbedding daarvan in de organisatie en het ECD. Na deze implementatie van het xmCare ECD heeft iedere gebruiker van HVO-Querido een rolgebaseerde werkomgeving, waarmee in de toekomst vanaf iedere werkplek een volledig inzicht in de zorglogistiek en -verlening verkregen kan worden. Aan de realisatie hiervan wordt het komende half jaar gewerkt.

Met het samenstellen van een gezamenlijke projectgroep werd het ECD-project in 2012 gestart. De ontwikkeling van de zorgprogrammering bij HVO-Querido had veel invloed op het ECD-project. De inhoud van zorg is leidend geweest bij de inrichting van het zorgverlenersportaal. Na enige vertraging is de deadline nu behaald, een mijlpaal! Met de afronding van deze 1e fase van het project is de basis gelegd. Het project gaat een 2e fase in die tot eind van dit jaar loopt. De scope van de 2e fase is nog niet gedefinieerd, maar zal zich vooral focussen op optimalisatie van de registratie en het creëren van managementinformatie.

“Voor HVO-Querido is de livegang van het nieuwe ECD echt een mijlpaal. Ik ben er trots op dat we de inhoud van de zorg steeds als leidend inrichtingsprincipe hebben genomen. HVO-Querido werkt voor diverse doelgroepen en met uiteenlopende programma’s, het is dus echt mooi dat dit in één systeem is ondergebracht! Voor de medewerkers is het nu even omschakelen, maar ik heb hoge verwachtingen ten aanzien van de gebruiksvriendelijkheid en transparantie van gegevens. Er zijn zeker nog wat issues na de livegang, maar die gaan we in goede samenwerking oplossen”, aldus Louise Olij, hoofd stafbureau HVO-Querido.

Bart Ramler, projectmanager McKesson: “Na een lange aanloop, waarbij wij veel obstakels hebben kunnen oplossen, is het uiteindelijk gelukt om het xmCare ECD succesvol te implementeren, als volwaardig vervanger van Clever. Iedereen die hier aan heeft meegewerkt, mag trots zijn op het einderesultaat, chapeau!”

Bron: McKesson (persbericht)

Read More

Posted on 19/05/2014 in EPD | 0 comments

Vincent van Gogh kiest als eerste GGZ organisatie voor CareCTRL

GGZ organisatie Vincent van Gogh heeft  een contract ondertekend  voor de implementatie van CareCTRL, de ERP oplossing van PinkRoccade Healthcare. Met de keuze voor CareCTRL wil Vincent van Gogh haar bedrijfsvoeringsprocessen verder optimaliseren. Naast ziekenhuisimplementaties bij onder andere AMC, Amphia, Rijnstate, Slingeland, VieCuri en ZXL gaat CareCTRL zich nu ook begeven op de GGZ-markt.

PinkRoccade Healthcare en Vincent van Gogh zijn geen vreemden voor elkaar. Sinds 2004 maakt de GGZ-organisatie gebruik van PSYGIS Quarant; het elektronisch cliëntendossier (ECD) van PinkRoccade Healthcare dat is afgestemd op de wensen van de gebruiker binnen de geestelijke gezondheidszorg.

CareCTRL: de ‘best practice’ uit de zorgmarkt
Marten Kroese, CFO bij Vincent van Gogh: “Vincent van Gogh heeft op dit moment een best of breed oplossing die we graag willen moderniseren middels één ERP-oplossing. CareCTRL is een voor gedefinieerd standaard ERP-product, ingericht volgens de ‘best practice’ uit de zorgmarkt. Door de invoering van CareCTRL kunnen wij de kwaliteit en efficiency van onze bedrijfsvoering nog beter borgen; wij verwachten aanzienlijk te kunnen besparen op inkoop en logistiek”.

Vincent van Gogh koos voor een zogenaamd “single-vendor approach”, waardoor het technisch applicatiebeheer én het technisch infrastructuurbeheer van CareCTRL (en verschillende andere softwareproducten) gehost in de cloudoplossing van PinkRoccade, de Pink Private Cloud. Dit moet winst opleveren in het terugdringen van complexiteit, beheerlast en implementatietijd.

Live in 2015
Met de implementatie van CareCTRL gaat Vincent van Gogh gebruikmaken van de modules Finance & Control, Inkoop & Logistiek, Service & Onderhoud en Personeel & Organisatie (HR) & Payroll. Alle modules gaan live op1 januari 2015, met uitzondering van HR en Payroll, waarvoor een aangepast tijdpad is vastgesteld.

Huub Deterd, Algemeen Directeur bij PinkRoccade Healthcare: “Wij zijn bijzonder trots op het feit dat we de eerste GGZ organisatie kunnen verwelkomen voor CareCTRL. Doordat PSYGIS Quarant en CareCTRL met elkaar gekoppeld worden, ontstaat straks een naadloze verbinding tussen het cliëntendossier en het ERP-systeem. Dit kan de kwaliteit van de zorgprocessen ten goede komen, waardoor ook de kwaliteit van zorg kan worden verbeterd. PinkRoccade kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking”.

Bron: PinkRoccade Healthcare (persbericht)

Read More