Pages Menu
Categories Menu

Posted on 06/11/2015 in Zorginnovatie | 0 comments

Robot Care Systems finalist LiveWIRE Award 2015

Ouderen in verzorgingshuizen die hun eigen onafhankelijkheid kwijt zijn geraakt en worstelen met alledaagse handelingen. Dat beeld was voor de Servische Maja Rudinac zo moeilijk te verkroppen dat ze Robot Care Systems oprichtte. Haar robots helpen ouderen om langer zelfstandig te functioneren en een leuker leven te hebben. Robot Care Systems is één van de vier finalisten van de LiveWIRE Award 2015, de finale van het LiveWIRE Programma van Shell en de Kamer van Koophandel om jonge innovatieve ondernemers te helpen met de ontwikkeling van hun bedrijf. De winnaar wordt tijdens de feestelijke finale op 3 december a.s. bekendgemaakt.

Van Belgrado naar Delft
Maja Rudinac (34) studeerde Electronics & Control Engineering aan de universiteit van Belgrado. Internationale ambities had ze altijd al. Toen ze in 2007 de kans kreeg naar Nederland te komen om hier promotieonderzoek in Robotics te doen aan de TU Delft, hoefde ze dan ook niet lang na te denken. Ze pakte haar koffers, streek neer in Den Haag, behaalde haar doctoraat en richtte in 2014 Robot Care Systems op.

Ouderen helpen die opgeven
“In verzorgingshuizen zag ik hoe ouderen worstelen met alledaagse handelingen. Wat me het meest trof, was dat ze het leven op een gegeven moment gewoon opgeven. Dat inspireerde me om mijn kennis te wijden aan het helpen van deze mensen”, vertelt Maja. Robot Care Systems is opgericht voor ouderen die regelmatig thuiszorg of mantelzorg krijgen. “De toepassingen zijn breed. Met onze robot LEA kunnen mensen opstaan, lopen, en alle obstakels in huis vermijden. LEA helpt met dingen oppakken en tijdig wakker worden of het innemen van medicijnen.”

Revolutie in zorgland
De robots van Robot Care Systems zijn hard op weg een revolutie in zorgland teweeg te brengen. “De vijf prototypes van Robot Care Systems worden op dit moment druk getest in Nederlandse verzorgingshuizen en in een aantal Europese landen. De volgende stap is het behalen van de nodige certificeringen. De lancering staat gepland voor de herfst van 2016 en in 2017 moet de massaproductie van de grond komen”, aldus Maja.

LiveWIRE Award
De LiveWIRE Award wordt ieder jaar uitgereikt aan de ondernemer jonger dan 35 jaar die de jury weet te overtuigen van zijn innovatievermogen en ondernemerschapskwaliteit. De finalisten maken kans op de juryprijs van €20.000,- en de publieksprijs van €5.000,-. Op 3 december a.s. wordt de winnaar van de juryprijs en de publieksprijs verkozen. Voor de publieksprijs kan online gestemd worden via www.livewire.nl/getwired.

”Wij zijn blij dat ons product de aandacht krijgt die het hoort te krijgen. En dat mensen erkennen hoe belangrijk het is dat ouderen de zorg krijgen die ze verdienen”, aldus Maja tijdens de halve finale van LiveWIRE.

Read More

Posted on 29/09/2014 in Zorginnovatie | 0 comments

Kopzorg inspiratie voor vernieuwing

Ooit een robot de gangnamstyle zien dansen? Het lukte robot Zora afgelopen donderdag moeiteloos. En dat niet alleen. Het lukte Zora ook om een flink deel van de zorgmanagers en ambtenaren die het symposium Kopzorg bezochten uit hun stoelen en aan het dansen te krijgen. Waarmee ook maar direct was aangetoond dat robots in de zorg zeker werken.” Als dit met ambtenaren en managers lukt dan zeker met kinderen of met senioren” aldus Jan Windey, directeur van Cavent. “Het ding werkt zo aanstekelijk dat iedereen wel in beweging moet komen”

Zora was één van de vele innovaties die donderdag te zien waren op het symposium Kopzorg in het HNK in Rotterdam. De zorg moet ingrijpend veranderen. En techniek kan daarbij helpen. De kosten moeten omlaag. Dat is bekend, maar vooral: we willen veel meer zelf kunnen bepalen hoe we ons leven willen indelen als we oud worden of als we een handicap hebben. We willen de zorg kiezen die bij ons past.
Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmusuniversiteit verwoordde het als volgt: “De tijd van grote zorginstellingen is voorbij. Bij iedere transitie vallen drie van de vijf grote bedrijven om. De zorg is daarop geen uitzondering. Schoonmaakbedrijven die zorg gaan leveren, je moet er niet aan denken. Menselijke maat , mensgerichtheid in eigen omgeving. Dat zijn de sleutelwoorden. Kleinschalige zorg helpt daarvoor het best. En al die technische vernieuwingen in de zorg en in de maatschappij stellen ons in staat om dat ook zelf te bepalen”.
Nu de gemeenten verantwoordelijk worden voor een groot deel van de zorg ziet Rotmans voor hen vooral een faciliterende rol weg gelegd. Gemeenten moeten een klimaat creëren waarbinnen samenwerking en kruisbestuiving van verschillende zorgorganisaties mogelijk is en ze moeten uitdagen tot innovatie.

ZoraIn de tussentijd verovert Zora de harten van de aanwezigen. Het robotje heeft een hoog knuffelgehalte en iedereen wil hem even vasthouden en met hem spelen. Maar er is meer te beleven. Voor het hele publiek laat Harre van der Maat zien wat je met een google glass kunt doen. Via de bril kijkt iemand op grote afstand met je mee en kan zo bijvoorbeeld iemand met een verstandelijke beperking advies geven in welke bus hij moet stappen. Maar het reizen zelf doet bij wel zelfstandig. Ook kun je instructies op het schermpje op de bril laten zien. Er zijn track and trace systemen uit de industrie te zien die ook bij oudere mensen of verstandelijk gehandicapten kunnen worden toegepast en allerlei domotica-toepassingen.

“Wij willen mensen hun autonomie weer terug geven” , zegt Jan Windey. “Zelf kunnen besluiten. Je hebt geen idee wat het voor iemand betekent als je niet meer afhankelijk bent van een ander om voor je te zorgen of voor je te besluiten. Dat je veel meer zelf kan. Dat is het mooie aan de techniek. Het is niet alleen goedkoper, het help mensen om zelfstandig te zijn.”

Gaat die techniek dan mensen vervangen? Dat kan nooit. “Ook Zora kan dat niet,” verzekeren de bouwers. Menselijke aandacht en contact blijven hoe dan ook de essentie van goede zorg. Maar de techniek kan daar iets extra’s aan toevoegen. En vergeet niet: “Ook Zora moet steeds geprogrammeerd en bestuurd worden en dat blijft mensenwerk”.

Bron: Stichting Cavent (persbericht)

Read More

Posted on 19/09/2012 in Domotica | 0 comments

Helft senioren in Zwolle en Kampen wil meer thuistechnologie

Ongeveer 1.000 senioren uit Zwolle en Kampen hebben begin dit jaar meegewerkt aan een onderzoek naar thuistechnologie in de gemeenten Zwolle en Kampen. Thuistechnologie draagt er aan bij dat senioren zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Onderzoeksbureau Atrive onderzocht in opdracht van beide gemeenten de bekendheid, de gebruiksbehoefte en de voordelen van thuistechnologie.

Thuistechnologie is enerzijds het besturen van elektronische toepassingen in de woning, zoals het verwarmen, ventileren en verlichten. Anderzijds gaat het om het gebruik van diensten uit de woonomgeving zoals alarmeren en telefoneren. Thuistechnologie kan in overleg met de bewoners flexibel worden toegepast, op elke plek, op elk tijdstip, met een gebruikersvriendelijke bediening en desgewenst op afstand.

Bijna 1.000 senioren uit Zwolle en Kampen hebben de enquete schriftelijk of digitaal ingevuld en 23 senioren namen deel aan een workshop. Het onderzoek is daarmee zeer representatief. De gemeenten Zwolle en Kampen danken alle senioren die deel hebben genomen aan de enquetes of workshops voor hun tijd en inzet!

De resultaten
Bijna een derde van de ondervraagde senioren heeft weleens gehoord van thuistechnologie. De groep geeft aan behoefte te hebben aan thuistechnologie op het gebied van veiligheid, comfort en energiebesparing. Technologie als middel voor sociaal contact en zorg op afstand is minder bekend bij de ondervraagden. Ruim 80% wil in de huidige woning blijven wonen en de meerderheid denkt dat thuistechnologie daarbij kan helpen. De onderzoekers onderstrepen dat de inzet van thuistechnologie positieve maatschappelijke effecten teweeg brengt. Mensen voelen zich veiliger, hebben meer comfort, raken uit hun sociale isolement of gaan zuiniger om met energie. Tegelijk worden mantelzorgers en andere hulpverleners ontlast.

Het onderzoek naar thuistechnologie bij senioren in Zwolle en Kampen is onderdeel van het programma `Innovatie in de Zorg Zwolle Kampen Netwerkstad’ waarvoor de Provincie Overijssel middelen beschikbaar heeft gesteld. In een tweede tranche projecten krijgt het onderzoek nu een direct vervolg en streven de gemeenten naar concrete invulling ervan.

Bron: Gemeente Kampen (persbericht)

Read More