Pages Menu
Categories Menu

Posted on 25/03/2015 in EPD | 0 comments

UMC Utrecht stelt EPD open voor álle patiënten

Een unicum in Nederland. En waarschijnlijk in heel Europa. Het UMC Utrecht heeft als eerste ziekenhuis het EPD volledig opengesteld voor alle patiënten boven de 16 jaar. Uitslagen, medicatie, diagnoses en allergieën, opnames, OK-verslagen, consultverslagen en correspondentie; de gegevens zijn voor iedere patiënt beschikbaar. Zonder enige vertraging. Bovendien hebben patiënten de mogelijkheid om eConsults te voeren met een arts.

Alle patiëntgroepen van het UMC Utrecht hebben de keuze via een beveiligde internetverbinding het eigen EPD in te zien en contact te onderhouden met behandelaars. Nog nooit zette een (academisch) ziekenhuis eHealth op zo’n grote schaal in. Hieraan is een uitgebreid implementatietraject vooraf gegaan, waarbij zowel patiënten als zorgverleners bij betrokken zijn geweest om de zorgvuldigheid van het gebruik te waarborgen.

Talrijke zelfmanagementtools
Met de vernieuwde eHealth-oplossing Mijn UMC Utrecht van ChipSoft beschikken de patiënten over talrijke zelfservice- en zelfmanagementtools. Zo kunnen zij zelf onder meer dagboeken bijhouden, thuismetingen doorgeven, uitslagen inzien en herhaalrecepten aanvragen. Daarnaast hebben zij via eConsults direct contact met hun behandelaar en kunnen zij alle uitslagen en registraties zonder enige vertraging inzien. Hiermee tilt het UMC Utrecht haar informatievoorziening naar een nieuwe dimensie.

“Wat wil je nog meer?!”
Tony Monkel is patiënt in het UMC Utrecht en razend enthousiast als het gaat om de eHealth-mogelijkheden. “Herhaalrecepten aanvragen, laboratoriumuitslagen inzien, inspraak hebben in mijn eigen behandeling: ik ben er ontzettend blij mee en raad het iedere patiënt aan. Aan de hand van labwaarden en eerdere registraties kan ik mijn klachten heel goed in perspectief plaatsen en via eConsults kan ik vragen stellen aan mijn eigen consulent, die mij door en door kent. Vaak krijg ik dezelfde dag nog antwoord. Wat wil je als patiënt nog meer?!”

Sneller to the point door eConsult
Ook onder de zorgverleners zijn de reacties op het openstellen van het EPD positief. Janneke Tekstra, reumatologe: “De openheid is fantastisch; ik vind dat het UMC Utrecht hiermee écht ballen toont. De kwaliteit van zorg gaat hierdoor absoluut omhoog. Doordat patiënten via het portaal aangeven welke zaken zij met mij willen bespreken, komen wij tijdens hun bezoek direct to the point. Het kwartier dat ik per patiënt heb, benut ik daardoor veel efficiënter.”

Klaar voor de toekomst
ChipSoft levert de meest innovatieve toepassingen op het gebied van eHealth. Hiermee is het UMC Utrecht helemaal klaar voor de toekomst. Patiënten hoeven hiervoor niet meer per se naar de zorginstelling toe om adequate zorg te ontvangen. Zij voeren registraties uit wanneer het hen uitkomt en hebben via eConsults contact met hun behandelaar.

Veilig en innovatief
Het UMC Utrecht is het eerste ziekenhuis dat het volledige EPD zonder vertraging aan alle patiëntgroepen openstelt. Hiermee geeft het ziekenhuis een duidelijk signaal dat innovatie en service uitstekend te combineren zijn met elementaire waarden als patiënt- en informatieveiligheid. Met deze volledige openstelling van het EPD toont het UMC Utrecht zich een echte voorloper op het gebied van zorg-ICT. Minister Schippers noemde de openstelling eerder al een geweldig initiatief.

Bron: ChipSoft

Read More

Posted on 04/03/2015 in Software | 0 comments

Synaxion realiseert portaal centrumgemeente ’s-Hertogenbosch voor Jeugdzorg & WMO

Synaxion, specialist in Monitoring & Business Intelligence, voorziet centrumgemeente ’s-Hertogenbosch van een portaal voor monitoring en rapportage binnen het sociaal domein. De gemeente ’s-Hertogenbosch is centrumgemeente voor Jeugdzorg en WMO en werkt actief samen met circa 300 zorgaanbieders. Met behulp van het portaal van Synaxion kunnen zorgaanbieders en gemeenten in de regio Noordoost-Brabant geheel volgens de landelijke norm op een eenvoudige en eenduidige wijze informatie delen over de activiteiten rondom Jeugdzorg en WMO. Het Synaxion-portaal zorgt ervoor dat de gemeenten in de regio ’s-Hertogenbosch klaar zijn voor twee van de drie decentralisaties (3D’s) en het resulteert bovendien in minder bureaucratie en meer snelheid en inzicht.

Hoe het werkt
In het webportaal van Synaxion kunnen zorgaanbieders nu gestandaardiseerde formulieren aanleveren bij de centrumgemeente ter verantwoording van de zorgactiviteiten. Alle gemeenten die vallen onder de centrumgemeente ’s-Hertogenbosch kunnen op hun beurt deze gegevens analyseren en benutten om zorgaanbieders te informeren en waar nodig bij te sturen. Op korte termijn zal Synaxion ook de zorgaanbieders van rapportages voorzien. Synaxion stelt het portaal tevens op basis van een standaardversie ter beschikking aan andere gemeenten. Op dit moment loopt er een pilot voor het portaal bij de centrumgemeente Oss voor WMO. De verwachting is dat ook deze gemeente op korte termijn live zal gaan.

Peter Ruijters, hoofd informatiemanagement sociaal domein gemeente ’s-Hertogenbosch: “De oplossing die met Synaxion gerealiseerd is, zorgt voor minder bureaucratie en meer snelheid en inzicht. De gemeente ’s-Hertogenbosch is nu in staat om gegevens goed te analyseren en de informatie die hieruit voortvloeit te benutten om te informeren en bij te sturen. Dankzij deze oplossing waren de gemeenten in de regio ’s-Hertogenbosch al heel snel klaar voor de 2D’s.”

Pim van Stiphout, commercieel manager bij Synaxion: “De decentralisaties van het sociale domein bezorgen veel partijen nog hoofdbrekens. Bezuinigingen, nieuwe verantwoordelijkheden en meer doen met minder is de nieuwe status quo. Door de jaren heen hebben wij in samenwerking met diverse gemeenten een oplossing ontwikkeld die volledig gestandaardiseerd en schaalbaar is en bovendien beschikbaar voor diverse domeinen. Wij zijn verheugd met de eerste realisatie van het portaal bij de centrumgemeente ’s-Hertogenbosch. Dit alles dankzij de professionele en voortvarende samenwerking.”

Bron: Synaxion (persbericht)

Read More

Posted on 04/10/2014 in Internet | 0 comments

Cliënten met verstandelijke beperking krijgen uniek internetportaal

Jouw Internet Portaal (JIP) is een innovatief portaal om internet toegankelijker te maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo wordt de online wereld voor hen net zo vanzelfsprekend als voor ieder ander. JIP is een bijzonder project dat dit jaar de Intra.NET Award 2014 won in Berlijn. Het portaal is bedacht door de ’s Heeren Loo Zorggroep met ondersteuning van het KPN Mooiste Contact Fonds. Op 30 september en 1 oktober vieren we de introductie van JIP in het Rijksmuseum in Amsterdam. 240 Cliënten maken tijdens deze dagen kennis met het portaal en worden daarbij geholpen door 240 KPN-vrijwilligers.

Cliëntenportaal JIP
JIP is een veilige internetomgeving, met unieke interfaces, aangepast aan het niveau en mogelijkheden van de cliënt. Een omgeving waar zij voor hen bestemde informatie kunnen zoeken en vinden. Met JIP krijgen cliënten meer regie, doen ze actiever mee in de samenleving en kunnen ze hun netwerk verbreden. Want in overleg met hun verwanten bepalen ze zelf hoe de internetomgeving eruitziet en of ze er bijvoorbeeld spelletjes, foto’s, YouTube-filmpjes of radio op (laten) zetten. De eenvoudige bediening, met behulp van touch screen of drukknop, maakt dat zij al snel hun weg vinden. De ’s Heeren Loo Zorggroep liet ontwikkelaar iPROFS dit unieke portaal bouwen op basis van Liferay.

KPN Mooiste Contact Fonds
JIP is mede mogelijk gemaakt door KPN Mooiste Contact Fonds. Dit fonds is een initiatief van KPN, waarmee maatschappelijke initiatieven worden ondersteund die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving. Jaarlijks zetten honderden KPN-vrijwilligers zich in voor de projecten van het KPN Mooiste Contact Fonds. Alleen al tijdens het bezoek aan het Rijksmuseum zijn 240 vrijwilligers van KPN aanwezig. Bij alle projecten die KPN Mooiste Contact Fonds ondersteunt, wordt ook gekeken naar de mogelijkheden die IT biedt om sociaal contact te vergemakkelijken. JIP is hiervan een mooi voorbeeld.

Introductie
John van Vianen, directeur KPN Zakelijke Markt vertelde tijdens de opening hoe trots hij was om bij de introductie van JIP te zijn in het Rijksmuseum. “Voor KPN Mooiste Contact Fonds is het doel om mensen met elkaar in contact te laten komen. En dankzij dit portaal kunnen mensen met een verstandelijke beperking het internet op om met elkaar, vrienden en familie te communiceren.”
Paul de la Chambre, bestuursvoorzitter ’s Heeren Loo Zorggroep: “de hele wereld kan internetten, daarom moeten ook onze cliënten kunnen internetten. Dankzij JIP kan dat nu op een veilige manier.“ Daarna bedankte hij KPN Mooiste Contact Fonds met een schilderij gemaakt door cliënte Sandra Karssen.

Bron: ’s Heerenloo (persbericht)

Read More

Posted on 03/10/2014 in Software | 0 comments

SHO neemt patiëntenportaal ‘mijnsho’ in gebruik

Met ingang van 15 september 2014 introduceert SHO het online patiëntenportaal ‘MijnSHO.nl’. Via MijnSHO.nl kunnen patiënten online afspraken inplannen en wijzigen voor een onderzoek bij SHO. Via het online patiëntenportaal kunnen patiënten voor ambulante bloeddrukmeting, hartfilmpjes (rust ECG en holteronderzoek), botdichtheidmeting, echografie, fundus (netvliesfotografie) en longfunctie een afspraak inplannen en wijzigen.

Het online patiëntenportaal geeft patiënten de kans om thuis op hun gemak een datum, tijd en locatie voor een onderzoek te plannen en als er iets tussenkomt de afspraak eenvoudig te wijzigen. Daarnaast geeft het online patiëntenportaal inzicht in de
onderzoeken die gepland staan via een agenda. Tevens krijgt de patiënt geen papieren afspraakbevestiging meer toegezonden, maar gaat dit via e-mail.

Om de patiëntgegevens veilig te stellen maakt Mijn SHO gebruik van DigiD. Dit is een landelijk systeem waarmee de overheid op internet de identiteit van de gebruiker kan verifiëren.

Bron: SHO (persbericht)

Read More

Posted on 01/09/2014 in Internet | 0 comments

MijnGezondheid.net met 250.000 gebruikers het grootste persoonlijke patiëntenportaal van Nederland

Eind juni heeft de 250.000ste zorggebruiker zichzelf geregistreerd als gebruiker op MijnGezondheid.net. Daarmee is dit het grootste Nederlandse patiëntenportaal in de eerste lijn. Het portaal stelt zorggebruikers in staat om makkelijk in contact te komen met hun zorgverleners en een rol in te vullen in hun eigen zorgproces.

Persoonlijk gezondheidsdossier
MijnGezondheid.net is een persoonlijk gezondheidsdossier en geeft zorggebruikers 24/7 online inzage in het actuele deel van hun medisch dossier. Daarnaast is het mogelijk een online consult aan te vragen, een online afspraak te maken, het medicatieoverzicht en labuitslagen in te zien, herhaalrecepten aan te vragen en betrouwbare informatie over de eigen aandoeningen en medicatie in te zien. De inmiddels 700 innovatieve zorgverleners die het portaal aanbieden aan hun patiënten zien het als “een extra service en mogelijkheid om met ons in contact te komen via een betrouwbare, beveiligde omgeving”.

Meer regie over eigen zorg
De toenemende zorgvraag, zowel in kwaliteit als kwantiteit, vereist een grotere rol van zorggebruikers. Zorggebruikers geven aan dat ze door gebruik van het portaal meer regie krijgen over hun eigen zorg: “Het geeft me een overzicht van mijn eigen gezondheid en controle over mijn eigen gezondheid”. Bovendien kunnen zij veel eenvoudiger en sneller met hun zorgverlener in contact komen: “Voordat ik MijnGezondheid.net gebruikte, kwam ik bijna iedere maand bij de huisarts. Ik denk nu nog maar 4 keer per jaar”. MijnGezondheid.net levert hiermee een bijdrage aan de toegankelijkheid van de zorg en vergroot de betrokkenheid van zorggebruikers bij hun eigen gezondheid.

Integratie met zorgsystemen
Door de vergaande integratie van het patiëntenportaal met het huisartsinformatiesysteem Medicom en het apotheekinformatiesysteem Pharmacom, zijn wijzigingen in de gedeelde medische episodes direct zichtbaar voor de patiënt. Vanuit de gedachte dat patiënten uiteindelijk via één portaal toegang moeten hebben tot al hun zorgverleners is MijnGezondheid.net ontwikkeld op basis van open standaarden. Integratie met informatiesystemen en zorgtoepassingen van andere leveranciers is hierdoor mogelijk. Dit onderstreept de visie van PharmaPartners dat het patiëntenportaal zorggebruikers en de zorg verder moet helpen, oftewel: mensgerichte zorg IT.

Bron: PharmaPartners (persbericht)

Read More