Categorie | Infrastructuur

IHE ontwikkelt nieuw workflowprofiel voor oncologie

De PCC (Patient Care Coordination) werkgroep van IHE Nederland werkt hard aan het ontwikkelen van een nieuw IHE-profiel, het XTB-WD-(cross-enterprise tumor board workflow definition) profiel. Het IKNL (Integrale Kanker Centra Nederland) is de initiatiefnemer hiervan. IKNL heeft de ambitie om de randvoorwaarden te scheppen voor een efficiënte en gestandaardiseerde uitwisseling van oncologische informatie.
Het XTB-WD profiel biedt ondersteuning aan de verschillende stappen van het MDO-overleg en aan de bij die stappen behorende informatiestroom, beelden en verslagen. Implementatie van dit profiel zorgt voor een gecontroleerde workflow en maakt monitoring van de voortgang van de verschillende processen inzichtelijk. Ook kunnen in het profiel de bij het proces benodigde import- en exportdocumenten worden vastgelegd.

Het XTB-WD profiel is gebaseerd op een nieuw profiel binnen het IT Infrastructuurdomein, genaamd XDW (cross-enterprise document workflow). Bij XDW ligt de focus op het optimaal ondersteunen van de workflow in een klinische setting door te zorgen dat “relevante” informatie gedurende een workflow of proces op de juiste plaats aanwezig is. Dit profiel is ontwikkeld in Italië door Luca Zalunardo en Arianna Cocchiglia, beiden werkzaam bij Arsenàl.IT in Venetië.

Ronald Vlaanderen (IKNL), Vincent van Pelt (Topicus, voorzitter PCC werkgroep), Hans Mekenkamp (MedicalPHIT) en Robert Breas (IHE-NL), allen lid van de werkgroep PCC, zijn woensdag 14 december naar Venetië afgereisd om daar verder te werken aan de cross-enterprise tumor board workflow definition.

Er is intensief samengewerkt met de mensen van Arsenàl.IT om hun kennis en ervaring op gebied van XDW te gebruiken bij het ontwikkelen van de definitie voor XTB-WD. Het voorstel voor het ontwikkelen van een XTB-WD-profiel is inmiddels uitgewerkt tot een technisch document, klaar voor public comment. Het doel is om het nieuwe profiel deze zomer te laten opnemen bij de internationale PCC-werkgroep zodat het in het internationale IHE-pakket opgenomen kan worden. Samen met de leiding van de internationale IHE-gemeenschap, in de persoon van Charles Parisot, is een stappenplan uitgewerkt om van het nieuwe profiel een internationaal succes te maken.

Tijdens het verblijf in Venetië is ook het eerste XDW-congres gehouden. Hier waren ruim 100 deelnemers bijaanwezig. Tijdens het congres zijn veel nieuwe toepassingen binnen de IHE-domeinen gepresenteerd waar de cross document workflow ondersteuning kan bieden.

Ook het Nederlandse team heeft tijdens dit congres de voortgang van het XTB-WD kunnen delen. Na afloop waren vanuit het publiek veel enthousiaste reacties, waarin ook de praktische aanpak voor het XTB-WD veel lof kreeg.

Als u geïnteresseerd bent in de Patiënt Care Coordination of in het Content integration profile voor het MDO, dan kunt u contact opnemen met een van de teamleden. De informatie over PCC is hier beschikbaar.

Bron: IHE Nederland

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter