Categorie | Infrastructuur

Leveranciers werken aan interoperabiliteit radiologie

Op 1 en 2 november 2010 vond in Utrecht het eerste Nederlandse eRadiologie test-evenement plaats. Het doel van dit test-evenement is dat leveranciers op precompetitieve basis samenwerken om eventuele integratieproblemen tussen de ICT-systemen vroegtijdig op te lossen en zo interoperabiliteit tussen de systemen te bewerkstelligen.

Tijdens het eRadiologie test-evenement is, in navolging van de internationale IHE Connectathon, een aantal internationale IHE profielen uit het zogenoemde IHE IT Infrastructure domein getest, met als extra ingrediënt landspecifieke toevoegingen. Zo kent Nederland bijvoorbeeld een uniek Burger Service Nummer dat meegestuurd wordt in de berichten.

Met de resultaten is aangetoond dat radiologische onderzoeken van het ene systeem digitaal naar het andere systeem kunnen worden verstuurd op een leveranciers-onafhankelijke wijze.

Dit evenement werd mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking tussen leveranciers, IHE Nederland en Nictiz. De leveranciers die aan de interoperabiliteitstest deelnamen waren Alphatron, Forcare, Fysicon, Rogan-Delft, E.Novation, Humiq en Topicus. De locatie van dit evenement werd verzorgd door het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Het St. Antonius ziekenhuis is zelf voorstander van het vergroten van interoperabiliteit in de zorgsector door het consequent toepassen van open standaarden en open source software.

De uitkomsten van deze test zullen op het congres “PACS en eRadiologie” op 8 december 2010 worden gepresenteerd, aangevuld met enkele live demonstraties.

Zie daartoe www.nictiz.nl en www.phit.nl.

Dit betreft een interoperabiliteitstest waarbij, op basis van IHE integratieprofielen en, verschillende in de gezondheidszorg gebruikte IT-systemen met elkaar worden verbonden en getest. Het is een gelegenheid om de interoperabiliteit tussen klinische ICT-systemen te testen.

Het belang om een professionele markt te organiseren, die systemen van een zo hoog mogelijke kwaliteit garandeert, gaat boven het individuele belang van een enkele leverancier. Voor de leveranciers is het een efficiënte manier van testen, omdat eventuele tekortkomingen snel geïdentificeerd en opgelost kunnen worden. Het voordeel voor de gebruiker is dat interoperabiliteit van de deelnemende leveranciers bij voorbaat is aangetoond en daarmee het inrichten en beheren van systeemintegratie vereenvoudigd wordt.

In het eRadiologie test-evenement is een aantal profielen getest door verschillende leveranciers.

Bron: IHE Nederland

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter