Categorie | EPD

LHV Huisartsen stemmen in met het LSP convenant

De Ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft op dinsdag 5 februari ingestemd* met het convenant LSP. In het convenant is onder meer afgesproken dat aansluiting op het LSP vrijwillig is en blijft. Huisartsen die zich de komende drie jaar aansluiten op het LSP krijgen ondersteuning en een tegemoetkoming in de kosten. Paul Habets, vice-voorzitter LHV: “Met name chronische patiënten willen dat hun belangrijkste medische gegevens beschikbaar zijn als zij een huisartsenpost moeten bezoeken. Huisartsen kunnen dit voor deze patiënten nu op een goede manier regelen. Dit is dus een goede zaak voor de patiënt”.

Kritisch
Nog niet iedereen is overtuigd van bijvoorbeeld de noodzaak en de veiligheid van het systeem. Habets: “Huisartsen zijn kritisch en dat is ook goed. Daarom wordt onder meer geregeld dat alleen de dienstdoende arts op de regionale huisartsenpost de belangrijkste gegevens bij de huisarts kan opvragen. Of er in een later stadium een uitbreiding komt naar andere zorgverleners, is aan de patiënt: die bepaalt wie toegang heeft tot zijn gegevens en wie niet.

VZVZ
De LHV heeft zich samen met de apothekers, de huisartsenposten en patiëntenfederatie NPCF ingezet voor een beter, veiliger en eenduidig systeem voor uitwisseling. Een systeem dat voldoet aan alle (veiligheids)eisen die de overheid en toezichthouders aan informatie-uitwisseling stellen. Nu de LHV ook de belangrijkste randvoorwaarden voor haar achterban heeft geregeld, draagt zij zoals eerder is afgesproken haar positie in de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) over aan NedHis, de gebruikersvereniging van de computersystemen waar huisartsen mee werken. Zij gaan het LSP verder helpen ontwikkelen. De LHV treedt toe tot de Raad van Advies van de VZVZ.

Besluit
Paul Habets besluit: “Het LSP kent voor- en tegenstanders, ook onder huisartsen. Met dit convenant hebben we belangrijke zaken geregeld: aansluiting is en blijft vrijwillig, de uitwisseling wordt niet landelijk maar regionaal en nut en gebruik wordt gemonitord. Zo bekijken we elk jaar of het LSP voldoet en welke aanpassingen nodig zijn. Dat is zowel voor het vertrouwen van de arts als de patiënt belangrijk. Wij denken dat het LSP een goed systeem is dat zichzelf zal bewijzen. De LHV zal huisartsen die zich willen aansluiten zo goed mogelijk ondersteunen. Dat is ook het doel van dit convenant“.

*16 van de 23 huisartskringen hebben voor het convenant gestemd. 5 tegen. 2 onthoudingen.

Bron: LHV (nieuwsbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter