Categorie | Medische Technologie

Lichttherapie effectief tijdens chemotherapie

Ernstige vermoeidheid is de meest gerapporteerde klacht tijdens kanker, wordt psychisch en fysiek als slopend ervaren en is de voornaamste reden voor het staken van de behandeling. Het gebruik van een speciale lichttherapielamp, de Litebook Elite, kan de toename van vermoeidheidsklachten tijdens chemotherapie voorkomen. Dit blijkt uit een studie van het Academisch Ziekenhuis te San Diego (USCD) uitgevoerd onder 39 vrouwen met borstkanker, die deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Supportive Care of Cancer is gepubliceerd.

Ernstige vermoeidheid is de meest gerapporteerde klacht van mensen met kanker. De vermoeidheid neemt vervolgens nog eens toe tijdens de chemotherapie en blijft tot maanden nadat de behandeling is afgerond aanhouden. Deze klacht wordt psychisch en fysiek als slopend ervaren en is vaak de reden voor het staken van de behandeling. Er is nog geen eenduidige oplossing voor de vermoeidheidklachten vanwege een veelvoud van factoren die bijdragen zoals een verstoord bioritme, emotionele stress (depressie, angst), pijn en bijwerkingen van medicatie.

Eerdere onderzoeken hebben het positieve effect van lichttherapie bij vermoeidheidsklachten en stemmingsstoornissen, zoals een  (winter)depressie aangetoond.  Het gerandomiseerde en gecontroleerde studie van  het Academisch Ziekenhuis te San Diego (USCD) is het eerste onderzoek naar de invloed van lichttherapie op vermoeidheidsklachten bij vrouwen met borstkanker tijdens chemotherapie.

De studieopzet
39 vrouwen met borstkanker werden verdeeld in twee groepen. 23 vrouwen werd gevraagd dagelijks in de ochtend 30 minuten de Litebook lichttherapielamp te gebruiken gedurende 4 behandelcycli met chemotherapie. De controle groep uit 16 vrouwen, maakte gebruik van een placobolamp. De somatische, affectieve, cognitieve en gedragsmatige manifestaties van vermoeidheid werden beoordeeld aan de hand van een multidimensionale vragenlijst.

De resultaten
Met het gebruik van de Litebook lichttherapielamp stabiliseerde de totale vermoeidheidsklachten. In een subanalyse werd tevens een afname van de emotionele vermoeidheidsklachten waargenomen alsmede een toename in kracht en energie. Bij de controle groep verslechterde de situatie.
De onderzoekers zien de mogelijkheid om met lichttherapie de totale vermoeidheidsklachten te stabiliseren of te verbeteren als een substantiële bijdrage in het herstel van de patiënt.

Bron: Goodlite

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter