Categorie | Zorginnovatie

Veilig ontsluiten van tekstuele medische Big Data

ALLE klinische gegevens hergebruiken: hoe draagt dit bij aan een betere zorg?

De ontwikkelingscyclus van nieuwe geneesmiddelen vraagt om optimalisatie. Ziekenhuizen en artsen bezitten terabytes aan klinische informatie die ze voor onderzoeksdoeleinden zouden kunnen delen met klinische wetenschappers. Het biedt deze onderzoekers de gelegenheid meer inzicht te krijgen in de resultaten van verschillende therapeutische strategieën.

Er is bijna 5 miljard dollar gemoeid met het op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel. Dat heeft onder meer te maken met de lange tijd waarin een medicijn een klinische test ondergaat. De farmaceutische industrie is met alle mogelijke middelen op zoek naar manieren om deze termijn te reduceren. Klinische tests zijn duur omdat elk land een eigen testprocedure eist. Steeds grotere aantallen individuen zijn aan deze procedures onderhevig. De omvang en reikwijdte van de tests vragen meer tijd en meer middelen. Octrooiperiodes (maximaal 20 jaar) dreigen te verstrijken vóór de producent de ontwikkelingskosten kan terugverdienen.

Het Innovative Medecines Initiative (IMI) van de Europese Commissie en de European Federation of Pharmaceutical industries and Associations (EFPIA), tracht het testen van medicijnen samen te brengen in een pan-Europese context met uiteenlopende organisaties zoals biofarmaceutische bedrijven, patiëntenorganisaties, universiteiten, ziekenhuizen en artsen. Dit project heeft als doel betere onderzoeksmethodes in te voeren om het ontwikkelingsproces van een geneesmiddel te verbeteren. Aan de basis staat een grotere uitwisseling van informatie om het proces van zowel de ontwikkeling als de eigenlijke klinische tests te versnellen.

Snelle en effectieve uitwisseling van data past tevens in de strategie rond ’Gekoppelde Gezondheidszorg’, die gegevens, toepassingen en processen verbindt. Het resultaat: artsen krijgen de noodzakelijke informatie over hun patiënten; nemen betere beslissingen; de kosten blijven onder controle door het vermijden van overbodige onderzoeken en het verbeteren van de operationele efficiëntie. Eens anoniem gemaakt, kan de gevoelige medische informatie vervolgens het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen verrijken en versnellen. Van alle klinische gegevens zijn 85 tot zelfs 95% ongestructureerd (meestal tekst) en dus niet toegankelijk via klassieke tools. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk toont InterSystems hoe deze ongestructureerde data is te ontsluiten op een manier die recht doet aan zowel de IT-beveiligingseisen als aan de privacy gevoeligheid van medische informatie.

InterSystems is door Gartner gepositioneerd als ‘Visionair’ in zijn Magisch Quadrant voor de gezondheidssector. Bij wereldwijd honderden gerenommeerde zorginstellingen en zorgautoriteiten ondersteunt InterSystems technologie essentiële processen met betrekking tot het vergaren, beheren, analyseren en routeren van gestructureerde en ongestructureerde data ongeacht het volume. InterSystems technologie vormt een belangrijk component in het Landelijk Schakel Punt (LSP) voor medische informatie, geëxploiteerd door VZVZ (Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie).

Bron: InterSystems

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter