Categorie | Uitgelicht

Buitenlandse overnames sterk gestegen in 2019

Buitenlandse overnames sterk gestegen in 2019

Het aantal internationale transacties in de zorg- en life sciences sector is in 2019 sterk gestegen ten opzichte van 2018. Buitenlandse kopers namen 39 van de 106 fusies en overnames voor hun rekening (toename van 44 procent). Daarnaast steeg het aandeel transacties door Private Equity voor het vierde jaar op rij. Een stijging van 23 procent ten opzichte van het aantal transacties in 2018.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse marktanalyse van Deloitte, dat sinds 2008 jaarlijks de fusies en overnames in de Nederlandse zorg- en life sciences sector onderzoekt. Dit jaar zijn voor het eerst life sciences transacties met terugwerkende kracht in het onderzoek meegenomen.

Dagmar Enklaar, Partner Healthcare Financial Advisory bij Deloitte: “De stijging van het aantal buitenlandse overnames kan mede worden verklaard doordat de zorgsector met grote uitdagingen kampt. Kapitaal en kennis van investeerders kunnen van toegevoegde waarde zijn. Daarnaast verwachten we dat buitenlandse investeerders de komende jaren actief blijven in deze sector door de aanwezigheid van een aantal internationale buy-and-build platformen.”

Totale waarde transacties
Het aantal transacties in de zorg en life sciences is in 2019 licht gestegen van 106 in 2019 tegenover 104 in 2018. Dit is het hoogste aantal transacties sinds 2010. De totale waarde van fusie-& overnametransacties in de zorg en life sciences sector is naar schatting € 2,4 miljard in 2019.

Verschuivingen binnen subsectoren
Het aantal transacties is gestegen in:

  • verzorging, verpleging en thuiszorg (18 in 2019/ 15 in 2018)
  • toelevering (22 in 2019/ 15 in 2018)
  • life sciences (23 in 2019/ 20 in 2018)

Het aantal transacties bij zorgverleners zoals ziekenhuizen en GGZ en overige zorgaanbieders daalde juist ten opzichte van 2018 (21 in 2019/ 33 in 2018). Het aantal transacties in de dienstverlening in de zorg bleef vrijwel gelijk met 22 transacties.

Verwachting 2020
Vooruitkijkend naar 2020 verwacht Deloitte meer transacties van partijen die actief zijn op het vlak digitalisering en innovatie in de zorg, en dat de ingezette internationaliseringtrend zich voort zal zetten.

Enklaar vervolgt: “Het aantal transacties door investeerders zal naar verwachting verder groeien. Er is een groeiend aantal investeerders dat zich richt op de zorg en de life sciences sector vanwege het sterke marktfundament. De zorgsector kent grote uitdagingen en zal efficiënter moeten gaan opereren om zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden. Digitalisering en innovatie spelen hier een essentiële rol in en partijen die hier in actief zijn worden aantrekkelijker voor investeerders.”

Buitenlandse kopers zullen verantwoordelijk blijven voor ca. 30 procent van het totale transactievolume. Het aantal transacties door buitenlandse kopers zal in de life sciences sector hoger blijven liggen in vergelijking met de zorgsector doordat deze markt zeer internationaal is georiënteerd.

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter