Categorie | Software

VitalHealth ondersteunt kwetsbare ouderen bij Zorggroep Synchroon

Zorggroep Synchroon, een zorggroep met 65 huisartsenpraktijken in de regio Oss-Uden-Veghel, is gestart met de nieuwe module Ouderenzorg in het VitalHealth Keten Informatie Systeem (KIS). De zorggroep werkt zelf al enige tijd aan een project om kwetsbare ouderen te ondersteunen. Het GOAL!-project (Goede Ouderenzorg Alomvattend in de eerste Lijn) is een, door de gemeente Oss en Zorgverzekeraars ondersteund, samenwerkingsproject tussen ouderenwelzijnsorganisaties en eerstelijns zorgvoorzieningen. Om dit multidisciplinaire (keten)zorgproject rondom kwetsbare ouderen beter te ondersteunen is gekozen voor de module Ouderenzorg van het VitalHealth KIS.

Ouderen kunnen binnen GOAL! terecht voor al hun vragen en/of problemen op het gebied van de samenhangende levensdomeinen gezondheid, welzijn/welbevinden en zorg. Door de ondersteuning van de module Ouderenzorg binnen het Keten Informatie Systeem (KIS) is er onder meer functionaliteit voor screening, digitaal MDO (Multi Disciplinair Overleg)en het individueel behandelplan.

Het (digitaal) individueel behandelplan is ontwikkeld op basis van de NHG-PraktijkWijzer en Laego. Uitgangspunt hierbij is gerichtere gegevensuitwisseling over het welzijn van de kwetsbare ouderen. Hierdoor krijgen zaken die echt belangrijk zijn voor de patiënt de aandacht, denk hierbij aan medicatiegebruik, eenzaamheid en valpreventie. Kaderartsen Ouderenzorg en andere gebruikers uit het veld waren betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe module.

“Een goede papierloze c.q. digitale communicatie was twee jaar geleden één van onze eerste wensen bij de start van het GOAL!-project. Pas bij deze ouderenzorg-module van het VitalHealth KIS lijkt dit nu te lukken! Deze module is gekoppeld met bestaande HISsen waardoor ‘dubbele’ gegevensinvoer voorkomen wordt. Daarnaast kan iedere deelnemer binnen het GOAL!-project de bevindingen gemakkelijk invoeren vanaf welke computer dan ook en die van andere deelnemers inzien/delen. Dit alles binnen een beveiligde omgeving op een gebruikersvriendelijke manier.”  aldus Jan Roffelsen, kaderhuisarts Ouderenzorg Zorggroep Synchroon.

De mogelijkheid voor screening van kwetsbare ouderen gaat op basis van een aantal gevalideerde vragenlijsten, waaronder de TRAZAG, ISAR, GFI en TFI. De totaalscore van de screening is direct in het VitalHealth KIS te zien. Wanneer de betreffende patiënt na afloop van de screening mee gaat in het zorgprogramma Ouderenzorg, krijgt de patiënt een (digitaal) individueel behandelplan met bijbehorende problemen, doelen en acties. Door de koppeling (Single Sign on) tussen het KIS en het HIS, is de informatie rondom de patiënt te allen tijde actueel en eenvoudig te raadplegen. De planning en verslaglegging van het MDO is te organiseren vanuit de module Ouderenzorg met daarvoor beschikbare agendafunctionaliteit. Elke betrokken discipline in het zorgproces rondom de patiënt is hierdoor optimaal op de hoogte van de status van de patiënt.

De module Ouderenzorg zal voor Zorggroep Synchroon een toevoeging zijn op de modules voor onder meer Diabetes, COPD en CVRM binnen het VitalHealth KIS. 

Bron: VitalHealth Software (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter