Categorie | Software

Winvision ontwikkelt WinCare: integraal ICT-platform voor jeugdhulp

Winvision heeft gisteren WinCare gelanceerd, een integraal ICT-platform voor Nederlandse jeugdhulporganisaties gericht op gezinsondersteuning, informatie-uitwisseling, communicatie en administratie. WinCare is opgebouwd rond Microsoft Dynamics CRM Online en is het centrale platform voor doelgroepportalen, mobiele apps voor hulpverleners en koppelingen met de meest gebruikte systemen in de jeugdhulp.

WinCare is ontwikkeld met Parlan, organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp in Noord-Holland noord als launching customer en is een nieuw platform dat medewerkers, ketenpartners en processen in de jeugdhulp digitaal en integraal ondersteunt en dat cliënten en gezinnen de regie geeft over de inzet van hulpmiddelen. Aanleiding voor de ontwikkeling van WinCare is de wens van Parlan voor één centraal systeem dat aansluit bij de wensen en eisen uit de jeugdhulp en bij de aanstaande transitie en transformatie. In de nieuwe Jeugdwet die op 18 februari 2014 is aangenomen door de Eerste Kamer, gaat de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp vanaf 2015 naar gemeenten en komt de jeugdhulp dichter bij het gezin te staan en ligt de nadruk meer op preventie en vroege interventie.

Integratie met veel Microsoft-applicaties
Microsoft Dynamics CRM Online is het centrale cliëntregistratie- en –volgsysteem waarin alle informatie wordt opgeslagen en beheerd. Die gegevens zijn afhankelijk van ieders rol en beschikbaar voor de drie belangrijkste doelgroepen: cliënten (jongeren/ouders/verzorgers), professionals (medewerkers, instellingen, ketenpartners) en opdrachtgevers (plus financier of verzekeraar). Microsoft Dynamics Online integreert veel praktische functionaliteiten voor de jeugdhulp, zoals Microsoft Outlook waardoor afspraken, contactpersonen, e-mails en taken automatisch gesynchroniseerd kunnen worden met het gezinsdossier, en met de toepassingen als Microsoft Office, Lync, Skype en Office 365.

Jan Depping, Public Sector Lead Microsoft Nederland: “De veranderingen voor de jeugdzorgsector na januari 2015 zijn groot en het belang van toekomst perspectief voor jeugd is essentieel. Met WinCare heeft Winvision in samenwerking met Microsoft een fundament samengesteld dat de hele Jeugdzorgketen ondersteunt bij deze veranderingen. Op die manier geeft technologie de decentralisatie van de jeugdzorg vorm en kunnen de processen geoptimaliseerd worden zonder de kwaliteit van de dienstverlening aan te tasten. Dit alles omdat het kind en het gezin het belangrijkste uitgangspunt blijft.”

Connectoren met jeugdhulpsystemen
WinCare herbergt naast Microsoft Dynamics CRM componenten als: portalen voor jeugdigen/gezinnen, ketenpartners en opdrachtgevers, een mobiele app voor ambulante hulpverleners en connectoren voor koppelingen met de meest gebruikte systemen zoals BergOp, HRM-systemen, de VerwijsIndex, de Monitor JeugdzorgPlus.

Privacy en gegevensveiligheid
Privacy en gegevensveiligheid zijn sleutelelementen in het systeem. WinCare is een clouddienst die wordt gehost in de Microsoft-datacenters in Nederland en Ierland. Hosting, back-up, beheer, versleuteling van gegevens bij gebruik buiten het platform voldoen volledig aan de strengste eisen voor gegevensveiligheid. De cliënt bepaalt (mede) wie zijn gegevens mag inzien en krijgt inzicht in wie welke machtiging heeft en wie daadwerkelijk toegang heeft gehad tot de gegevens.

Partners in WinCare
Winvision heeft WinCare ontwikkeld in nauwe samenwerking met Parlan en in overleg met andere jeugdhulporganisaties. Daarnaast is Microsoft als leverancier van de software partner in WinCare, INITI8 is migratiepartner. WinCare wordt als een dienst afgenomen. Organisaties betalen per maand per medewerker. Gezinnen, ketenpartners en opdrachtgevers maken gratis gebruik van de oplossing.

Lees meer over Wincare in Digitalezorg.nl Magazine dat tijdens de Zorg&ICT 2014 zal worden gelanceerd. 

Bron: Winvision (persbericht)

Laat een reactie achter

*

Digitalezorg.nl Magazine

Blijf op de hoogte via Twitter